Väestöennusteen mukaan väestön keskittyminen kiihtyy

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Väestöennusteen mukaan väestön keskittyminen kiihtyy

Tilastokeskuksen uuden väestöennusteen mukaan Varsinais-Suomi on tulevaisuudessa yksi harvoista kasvavista maakunnista. Varsinais-Suomen kasvu kuitenkin hiipuu voimakkaasti. Jos syntyvyyden ja muuttoliikkeen kehitys jatkuu nykytasolla, kääntyy maakunnan väestönmuutos negatiiviseksi 2030-luvun puolivälissä. Varsinais-Suomen väestönkasvun ennustettu hidastuminen johtuu kokonaan syntyvyyden vähenemisestä, sillä maakunnan muuttovoitto säilyy koko ennustejaksolla noin 2 000 asukkaan tuntumassa.

Väestöennusteen mukaisessa kehityksessä korostuu vahvasti väestön keskittyminen sekä valtakunnallisesti että maakunnan sisällä. Maakunnittain lähes kaikki kasvu suuntautuu Uudellemaalle, kun taas Varsinais-Suomen sisällä kasvua on käytännössä vain Turussa ja Turun ydinkaupunkiseudulla. Aiemmin nopeasti kasvaneilla Turun kaupunkiseudun reuna-alueilla, kuten Maskussa tai Pöytyällä, kasvun ennustetaan hiipuvan voimakkaasti.

Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä tapahtuneen kehityksen pohjalta. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Väestöennuste laaditaan Suomessa kolmen vuoden välein.