Työllisyys ja työpaikat

Lounaistieto.fi / Tilastot ja analyysit / Työllisyys ja työpaikat

Työllisyys

Työllisyystilastot perustuvat Tilastokeskuksen otospohjaiseen tiedonkeruuseen (työvoimatutkimus), ja ne päivittyvät neljännesvuosittain.

Työpaikat

Työpaikkatiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon, joka tuottaa tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä tilastovuoden viimeisenä päivänä. Työpaikkatiedot tuotetaan vuosittain lokakuussa lähes kahden vuoden tilastoviiveellä.