Työllisyys ja työpaikat

Lounaistieto.fi / Tilastot ja analyysit / Työllisyys ja työpaikat

Työllisyys

Työllisyystilastot perustuvat Tilastokeskuksen otospohjaiseen tiedonkeruuseen (työvoimatutkimus), ja ne päivittyvät neljännesvuosittain.

Huom! Koronakriisin seurauksena työllisyyskehityksessä tapahtui nopea muutos, minkä vuoksi työllisyysasteen trendiluvuissa voi toistaiseksi esiintyä huomattavia epätarkkuuksia. Koko maan työllisyysasteen trendi on Tilastokeskuksen laskennan mukainen, joka sisältää tasomuutoksen vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Maakunnittaisissa laskelmissa tasomuutosta ei ole huomioitu. Lisätietoja

Työpaikat

Työpaikkatiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon, joka tuottaa tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä tilastovuoden viimeisenä päivänä. Työpaikkatiedot tuotetaan vuosittain lokakuussa lähes kahden vuoden tilastoviiveellä.