Taustaa

Paikkatietokeskus syntyy

Lounaistiedon historia ulottuu aina vuoteen 1999, jolloin käynnistettiin paikkatietoyhteistyön kehittämishanke Turun yliopiston, Varsinais-Suomen liiton ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Tämä käynnisti alueella tiiviin paikkatietotoimijoiden välisen yhteistyön, jonka tuloksena on kehitetty useita paikkatietopalveluja eri hankkeissa. Jo aikaisessa vaiheessa koettiin, että paikkatietoasioiden yhteinen koordinointi alueella toisi näkyvyyttä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka aloitti virallisesti toimintansa vuonna 2002, jolloin Turun yliopisto, Varsinais-Suomen liitto ja Lounais-Suomen ympäristökeskus allekirjoittivat alueellista paikkatietoyhteistyötä koskevan sopimuksen. Ensimmäisen kolmivuotiskauden aikana Lounaispaikan palveluita kehitettiin eteenpäin ja luotiin konsepti sekä suunnat keskuksen tulevaisuutta varten.

Vuonna 2006 mukaan yhteistyöhön tulivat mukaan myös Yrkeshögskolan Sydväst (nyk. Novia), Åbo Akademi, Turun kauppakorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Samana vuonna Lounaispaikan useat erilliset karttapalvelut liitettiin yhteen EU:n Life hankkeen ENVIFACILITATE -rahoituksella. Hanke sai myöhemmin tunnustusta ollen viiden parhaimman EU:n Life hankkeen joukossa. Vuonna 2009 yhteistyö jatkui kolmannelle kaudelle ja mukaan tulivat myös Turun kaupunki sekä Satakuntaliitto.

Lounaispaikan toiminta vakinaistuuPaikkatietomarkkinat 2010

Merkittävä virstanpylväs Lounaispaikan toiminnassa on vuosi 2012, jolloin Lounaispaikan toiminta vakinaistetaan. Yhteistyösopimuksen Lounaispaikan toiminnasta allekirjoittavat Varsinais-Suomen liitto, Turun yliopisto, Turun kaupunki, Satakuntaliitto, Åbo Akademi ja Yrkeshögskola Sydväst.

Samalla, kun Lounaispaikan toiminta vakinaistuu, käynnistyy myös Lounais-Suomen aluetietopalvelun kehittäminen. Aluetietopalvelun kehittäminen lähtee käytiin Ympäristö NYT -palvelun kehittämisellä yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Satakuntaliiton kanssa. Aluetietopalvelun kokonaisuuteen valmistuu pian myös Maakuntamuseon inventointiportaali MIP. Avoimen datan toiminta alkaa loppuvuodesta 2013, kun suuri osa paikkatietopalveluiden tietoaineistoista laitetaan Lounaispaikan sivuille vapaasti ladattavaksi.

Lounaispaikasta Lounaistiedoksi

Alueellisen tietopalvelun kehittämisen tuloksena aluetietopalvelu julkaistaan vuonna 2014 Lounaistieto-nimellä. Aluetietopalvelusta tulee Lounaispaikan pääsivusto, mutta paikkatietokeskus jatkaa toimintaansa yhä Lounaispaikka-nimisenä. Lounaispaikan rooli avoimen datan toimijana vahvistuu entisestään, kun Lounaispaikka osallistuu vuonna 2014 alkavaan laajaan Avoin data ja rajapinnat -6Aika-hankkeeseen.

Aluetietopalvelu Lounaistiedon kehittäminen jatkuu vilkkaana, ja sen keskeisiksi palveluiksi muodostuvat karttapalvelu, avoimen datan palvelut ja uutena palveluna lanseerattava tilastotietopalvelu. Lounaistiedon brändi vahvistuu osana aluetietopalvelun kehittämistä ja Lounaispaikka-nimi jää lähinnä karttapalvelun ja yhteistyöverkoston brändiksi. Vuonna 2016 järjestetään Logomossa ensimmäinen Aletietofoorumi, josta muodostuu Lounaistiedon tärkein vuosittainen sidosryhmätilaisuus.

Vuonna 2018 siirrytään pelkästään Lounaistieto-brändin käyttöön, kun Lounaispaikka-nimen käytöstä luovutaan karttapalvelun uudistuksen yhteydessä. Samalla Lounaistiedon logosta tehdään uusi versio, jossa on mukana Lounaistiedon uusi Avoimesti-slogan. Lounaistieto on yhä vahvemmin mukana myös erilaisissa hankkeissa, kuten HAME, Paikkatietoalusta ja Paikkatietoinnovaatiohubi.

Tutustu tarkemmin Lounaistiedon toiminnan vaiheisiin.

Artikkeli paikkatietoyhteistyön kehittymisestä Lounais-Suomessa (englanniksi)
Risto Kalliola, Niina Käyhkö & Sanna Jokela (2019). Adaptive Development of a Regional Spatial Data Infrastructure Facing Local Prospects and Socio-Technological Trends. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 44(44), 73-80.