Lounaistiedon datatuotteet

Lounaistieto.fi / Avoin data / Lounaistiedon datatuotteet

Lounaistiedon datatuotteet ovat Lounaistiedon itse ylläpitämiä paikkatietoaineistoja. Datatuotteet perustuvat muiden ylläpitämiin aineistoihin, joita on muokattu ja rikastettu edelleen Lounaistiedon toimesta ja jotka ovat avoimesti saatavilla rajapintojen kautta. Lisäksi Lounaistieto ylläpitää maakuntien liittojen digitaalisia maakuntakaava-aineistoja ja vastaa niiden avoimesta saatavuudesta.

Palvelupisteet
Tietotuote sisältää Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden julkisen (Palvelutietovaranto) ja yksityisen sektorin (OpenStreetMap) palvelujen sijainnit ja niiden ominaisuustiedot. Tiedot päivitettään palvelupistetietokantaan päivittäin automaattisesti rajapintojen kautta. OpenStreetMap on avoin karttapalvelu ja sen pohjadata on avoimesti kenen tahansa käytettävissä. Palvelutietovaranto sisältää sijainti- ja muuta tietoa Suomen julkishallinnon tarjoamista palveluista.
Virma-data
Aineisto sisältää tietoa Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteista sekä niihin kytkeytyvistä palveluista. Tietoja ylläpidetään joukkoistetusti avoimeen lähdekoodiin perustuvalla Virma Ylläpito -työkalulla, joka auttaa virkistys- ja luontomatkailualan yrittäjiä sekä reittien ja kohteiden ylläpitäjiä pitämään sijainti- ja kuvailutiedot ajan tasalla. Virma-datan tietosisältö karttuu jatkuvasti, ja aineisto sisältää tällä hetkellä jo yli 2 500 kohdetta.
Maakuntakaavat
Lounaistieto ylläpitää maakuntien liittojen maakuntakaavayhdistelmiä ja niiden rajapintoja. Palvelusta löytyvät INSPIRE-direktiivin mukaiset maakuntakaava-aineistot sekä WMS-rajapintana että ladattavassa muodossa (shp). Sivuilta löytyy myös tietoa Lounaistiedon tarjoamista INSPIRE-paveluista, sekä HAME-hankkeessa luoduista työkaluista, joiden tarkoitus on parantaa maakuntakaava-aineistojen käytettävyyttä.