Lounaistiedon avoimen datan palvelut

Lounaistieto.fi / Avoin data / Lounaistiedon avoimen datan palvelut

Lounaistiedon avoimen datan palveluja voivat hyödyntää maksutta kaikki lounaisen Suomen toimijat. Lounaistieto tukee avointa dataa julkaisevia kuntia ja muita alueen toimijoita datan avaamisessa, paikkatietojen rajapintoihin ja karttajulkaisuihin liittyvissä kysymyksissä sekä tiedon hyödyntämisessä päätöksenteossa.  Lounaistieto voi tarjota myös esimerkiksi karttanäkymien jatkuvaa ylläpitoa erillisellä sopimuksella.

Datan avaamisen tuki
Autamme datan avaamisessa avoindata.fi-sivustolle. Tuemme muun muassa tietoaineistojen metatietokuvausten laatimisessa ja autamme kehittämään datan avaamisen prosesseja organisaatiossa.
Karttanäkymät ja rajapinnat
Tuemme karttapalvelumme käytössä ja interaktiivisten karttanäkymien tuottamisessa ja käyttöönotossa. Autamme myös karttarajapintoihin liittyvissä kysymyksissä.
OpenStreetMap-tuki
Tuemme OpenStreetMap-karttadatan hyödyntämisessä ja kehittämisessä sekä järjestämme yhteistyössä digikartoitustapahtumia esimerkiksi opiskelijoille.
Location Innovation Hub -palvelut
Välitämme tietoa Location Innovation Hub -osaamiskeskuksen tarjoamista paikkatietopalveluista ja toteutamme tapahtumia esimerkiksi sijaintitiedon hyödyntämiseksi liiketoiminnassa.
Tilastodatan julkaisu
Tarjoamme tilastotietoa viranomaisille, medialle ja kuntalaisille. Tuemme kuntia tiedolla johtamisessa, ylläpidämme aluekehityksen tilannekuvaa ja tarjoamme alustan erilaisille seurantapalveluille.
Retkeilydatan avaaminen
Avustamme virkistyskohteiden ylläpitäjiä retkeilydatan avaamisessa osaksi Virma-palveluamme. Ylläpidämme lisäksi Virma Kartta -verkkosovellusta.