Tietopalvelut

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut
Paikkatietoaineistoja Lounais-Suomen alueelta
Avoimet tietoaineistot Lounais-Suomessa
Tilastot, tietografiikka ja uusimmat tietoanalyysit
Virkistyskohdetietoa Varsinais-Suomen alueelta
Ajankohtaista ympäristöstä ja ympäristöohjelma
Turun seudun MAL-seuranta
Liikennejärjestelmäsuunnitelman seuranta
Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta