Tietopalvelut

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut
Karttapalvelu
Lounaistiedon karttapalvelu tarjoaa yli 400 eri paikkatietoaineistoa Lounais-Suomen alueelta. Karttapalvelu sisältää karttatasoja lukuisista eri teemoista.
Tilastot ja analyysit
Lounaistiedon tilastopalvelu tarjoaa ajantasaista seurantatietoa mm. väestön, työllisyyden ja liikenteen kehityksestä sekä tilastoanalyysejä ajankohtaisista aiheista.
Avoin data
Lounais-Suomen dataportaali on avoimen datan alueellinen jakelukanava. Avoin data on koneluettavassa muodossa olevaa tietoa, joka on maksutta kaikkien hyödynnettävissä.
Ympäristö Nyt
Lounais-Suomen ympäristöpalvelu tarjoaa alueellisia ympäristöuutisia, tietoa ympäristön tilasta ja vinkkejä ajankohtaisista tapahtumista. Tutustu myös ympäristöohjelmaan ja tule mukaan haastekampanjaan!
Virkistyskohteet
Tietopalvelu on rakennettu virkistys- ja luontomatkailukohteita kuvaavan avoimen Virma-datan pohjalta. Se sisältää virkistysaluetietoa kartalla sekä tietoa suosituimmista reiteistä.
Pohjoinen kasvuvyöhyke
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen tietopalvelu sisältää 13 karttavisualisointia vyöhykkeellä tapahtuvista virroista ja vuorovaikutuksista sekä valituista aluetaloudellisista indikaattoreista.
Maakuntakaavat
Maakuntakaavat.fi-sivusto tarjoaa tietoa maakuntakaavayhdistelmästä ja rajapinnoista. Palvelusta löytyvät maakuntakaava-aineistot sekä WMS-rajapintana, että ladattavassa muodossa.
MAL-seuranta
MAL-sopimuksissa käsitellään yhdyskuntarakenteen ohjausta sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Palvelusta löytyvät Turun seudun MAL-sopimuksen seurantatiedot.
LJS-seuranta
Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (LJS) tarkentaa Varsinais-Suomen liikennestrategiaa. Liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaava viisi pääteemaa, joiden kehityksestä palvelussa seurataan.