Tietopalvelut

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut
Paikkatietoaineistoja Lounais-Suomen alueelta
Tilastot ja analyysit
Avoimet tietoaineistot Lounais-Suomessa
Ajankohtaista ympäristöstä ja ympäristöohjelma
Virkistyskohdetietoa Varsinais-Suomen alueelta
Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva
Turun seudun MAL-seuranta
Liikennejärjestelmäsuunnitelman seuranta
Tietoa maakuntakaavojen tietomallista ja rajapinnoista