Tietopalvelut

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut
Karttapalvelu
Lounaistiedon karttapalvelu tarjoaa yli 400 eri paikkatietoaineistoa Lounais-Suomen alueelta. Karttapalvelu sisältää karttatasoja lukuisista eri teemoista.
Tilastot ja analyysit
Lounaistiedon tilastopalvelu tarjoaa ajantasaista seurantatietoa mm. väestön, työllisyyden ja liikenteen kehityksestä sekä tilastoanalyysejä ajankohtaisista aiheista.
Avoin data
Lounais-Suomen dataportaali on avoimen datan alueellinen jakelukanava. Avoin data on koneluettavassa muodossa olevaa tietoa, joka on maksutta kaikkien hyödynnettävissä.
Ympäristö Nyt
Lounais-Suomen oma ympäristöpalvelu toimii alueellisen yhteistyön foorumina ja tiedon jakajana. Ympäristö Nyt tarjoaa ympäristöuutisia, tietoa ympäristön tilasta ja vinkkejä ajankohtaisista tapahtumista. Palvelusta löytyy myös useita teemasivustoja.
Virkistyskohteet
Tietopalvelu on rakennettu virkistys- ja luontomatkailukohteita kuvaavan avoimen Virma-datan pohjalta. Se sisältää virkistysaluetietoa kartalla sekä tietoa suosituimmista reiteistä.
Pohjoinen kasvuvyöhyke
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen tietopalvelu sisältää 13 karttavisualisointia vyöhykkeellä tapahtuvista virroista ja vuorovaikutuksista sekä valituista aluetaloudellisista indikaattoreista.
Maakuntakaavat
Maakuntakaavat.fi-sivusto tarjoaa tietoa maakuntakaavayhdistelmästä ja rajapinnoista. Palvelusta löytyvät maakuntakaava-aineistot sekä WMS-rajapintana, että ladattavassa muodossa.
MAL-seuranta
MAL-sopimuksissa käsitellään yhdyskuntarakenteen ohjausta sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Palvelusta löytyvät Turun seudun MAL-sopimuksen seurantatiedot.
LJS-seuranta
Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (LJS) tarkentaa Varsinais-Suomen liikennestrategiaa. Liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaava viisi pääteemaa, joiden kehityksestä palvelussa seurataan.