Tietopalvelut

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut
Karttapalvelu
Lounaistiedon karttapalvelu tarjoaa yli 400 eri paikkatietoaineistoa Lounais-Suomen alueelta. Karttapalvelu sisältää karttatasoja lukuisista eri teemoista.
Tilastot ja analyysit
Lounaistiedon tilastopalvelu tarjoaa ajantasaista seurantatietoa mm. väestön, työllisyyden ja liikenteen kehityksestä sekä tilastoanalyysejä ajankohtaisista aiheista.
Avoin data
Lounaistiedon avoimen datan toiminta tähtää avoimen datan tuottaman lisäarvon kasvattamiseen. Lounaistieto tarjoaa sekä avoimen datan palveluja että datatuotteita.
Virma-palvelut
Tietopalvelu sisältää virkistysaluetietoa kartalla sekä tietoa suosituimmista reiteistä. Se on rakennettu virkistys- ja luontomatkailukohteita kuvaavan avoimen Virma-datan pohjalta.
Maakuntakaavat
Maakuntakaavat.fi-sivusto tarjoaa tietoa maakuntakaavayhdistelmästä ja rajapinnoista. Palvelusta löytyvät maakuntakaava-aineistot sekä WMS-rajapintana, että ladattavassa muodossa.
MAL-seuranta
MAL-sopimuksissa käsitellään yhdyskuntarakenteen ohjausta sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Palvelusta löytyvät Turun seudun MAL-tavoitteiden seurantatiedot.
Ympäristö Nyt
Lounais-Suomen oma ympäristöpalvelu toimii alueellisen yhteistyön foorumina ja tiedon jakajana. Ympäristö Nyt tarjoaa ympäristöuutisia, tietoa ympäristön tilasta ja vinkkejä ajankohtaisista tapahtumista. Palvelusta löytyy myös useita teemasivustoja.
Pohjoinen kasvuvyöhyke
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen tietopalvelu sisältää 13 karttavisualisointia vyöhykkeellä tapahtuvista virroista ja vuorovaikutuksista sekä valituista aluetaloudellisista indikaattoreista.