Tietopalvelut

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut
Paikkatietoaineistoja Lounais-Suomen alueelta
Tilastot, tietografiikka ja uusimmat tietoanalyysit
Avoimet tietoaineistot Lounais-Suomessa
Virkistyskohdetietoa Varsinais-Suomen alueelta
Ajankohtaista ympäristöstä ja ympäristöohjelma
Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta
Turun seudun MAL-seuranta
Liikennejärjestelmäsuunnitelman seuranta