Väestö ja muuttoliike

Lounaistieto.fi / Tilastot ja analyysit / Väestö ja muuttoliike

Väestökehitys

Tilastokeskuksen väestönmuutoksen ennakkotiedot päivittyvät kuukausittain kolmen viikon tilastoviiveellä.

Muuttoliike ja syntyvyys

Tilastokeskuksen väestönmuutoksen ennakkotiedot päivittyvät kuukausittain kolmen viikon tilastoviiveellä. Tietoja muuttoliikkeestä löytyy myös Poretieto-palvelusta.

Väestörakenne

Tilastokeskuksen väestörakennetta kuvaavat tiedot päivittyvät vuosittain 3 kk tilastoviiveellä. Koulutusrakenteen tiedot päivittyvät 11 kk ja työssäkäyntitiedot 15 kk tilastoviiveellä.

Väestöennuste

Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Väestöennusteet laaditaan 2-3 vuoden välein. Uusin ennuste on vuodelta 2019, ja seuraava väestöennuste tullaan julkaisemaan syksyllä 2021.