Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva

Lounaistieto.fi / Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva
SUHDANTEET
Liikevaihdon vuosimuutos Varsinais-Suomessa Q3/2018
+3,9 %
Liikevaihdon vuosimuutos Satakunnassa Q4/2018
+4,2 %

TYÖLLISYYS
Työllisyysaste Varsinais-Suomessa Q1/2019 (trendi)
73,5 %
Työllisyysaste Satakunnassa Q1/2019 (trendi)
72,4 %

TYÖTTÖMYYS
Työttömyysaste Varsinais-Suomessa 4/2019 (trendi)
8,7 %
Työttömyysaste Satakunnassa 4/2019 (trendi)
9,2 %


TYÖVOIMAN KYSYNTÄ
Pore-ammattien kysynnän vuosimuutos Varsinais-Suomessa 3/2019
+6,4 %
Pore-ammattien kysynnän vuosimuutos Satakunnassa 3/2019
+4,6 %

TYÖVOIMAN OSAAMINEN
DI-tutkintojen määrän muutos Varsinais-Suomessa 2017-2018
+20,5 %
DI-tutkintojen määrän muutos Varsinais-Suomessa 2017-2018
-5,1 %

MUUTTOVETOVOIMA
Maan sisäinen nettomuutto Varsinais-Suomessa 4/2018-4/2019
+924 henkilöä
Maan sisäinen nettomuutto Satakunnassa 4/2018-4/2019
-1 212 henkilöä

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT
T&K-menojen määrän muutos Varsinais-Suomessa 2016-2017
-3,7 %
T&K-menojen määrän muutos Satakunnassa 2016-2017
-10,8 %

SILTASOPIMUKSEN TOIMENPITEIDEN SEURANTA
Siltahankkeiden saama rahoitus Varsinais-Suomessa
33,0 milj. €
Siltahankkeiden saama rahoitus Satakunnassa
10,7 milj. €