Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva

Lounaistieto.fi / Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva
SUHDANTEET
Liikevaihdon vuosimuutos Varsinais-Suomessa Q3/2018
+3,9 %
Liikevaihdon vuosimuutos Satakunnassa Q3/2018
+7,8 %

TYÖLLISYYS
Työllisyysaste Varsinais-Suomessa Q4/2018 (trendi)
74,2 %
Työllisyysaste Satakunnassa Q4/2018 (trendi)
73,4 %

TYÖTTÖMYYS
Työttömyysaste Varsinais-Suomessa 1/2019 (trendi)
8,7 %
Työttömyysaste Satakunnassa 1/2019 (trendi)
9,3 %


TYÖVOIMAN KYSYNTÄ
Pore-ammattien kysynnän vuosimuutos Varsinais-Suomessa 12/2018
+7,9 %
Pore-ammattien kysynnän vuosimuutos Satakunnassa 12/2018
+10,5 %

TYÖVOIMAN OSAAMINEN
DI-tutkintojen määrän muutos Varsinais-Suomessa 2017-2018
+20,5 %
DI-tutkintojen määrän muutos Varsinais-Suomessa 2017-2018
-5,1 %

MUUTTOVETOVOIMA
Maan sisäinen nettomuutto Varsinais-Suomessa 12/2017-12/2018
+1 109 henkilöä
Maan sisäinen nettomuutto Satakunnassa 12/2017-12/2018
-1 239 henkilöä

TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT
T&K-menojen määrän muutos Varsinais-Suomessa 2016-2017
-3,7 %
T&K-menojen määrän muutos Satakunnassa 2016-2017
-10,8 %

SILTASOPIMUKSEN TOIMENPITEIDEN SEURANTA
Siltahankkeiden saama rahoitus Varsinais-Suomessa
33,0 milj. €
Siltahankkeiden saama rahoitus Satakunnassa
10,7 milj. €