Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva

Lounaistieto.fi / Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva

PORETIETO-PALVELUN YLLÄPITO PÄÄTTYNYT

Poretieto-palvelun ylläpito on päättynyt elokuun 2021 lopussa. Palvelun kaavioiden tietosisältöjen päivittyminen päättyy asteittain. Aluekehityksen tilannekuvaan Varsinais-Suomessa voi tutustua Lounaistiedon tilastopalvelussa ja Satakuntaliiton Alue-ennakointi ja aluetieto -sivustolla.

SUHDANTEET
Liikevaihdon vuosimuutos Varsinais-Suomessa Q3/2020
-4,8 %
Liikevaihdon vuosimuutos Satakunnassa Q3/2020
-4,9 %
TYÖLLISYYS
Työllisyysaste Varsinais-Suomessa Q4/2020 (trendi)
73,0 %
Työllisyysaste Satakunnassa Q4/2020 (trendi)
73,1 %
TYÖTTÖMYYS
Työttömyysasteen trendin muutos Varsinais-Suomessa 2016-2020
-0,4 %-yks.
Työttömyysasteen trendin muutos Satakunnassa 2016-2020
-1,4 %-yks.
TYÖVOIMAN KYSYNTÄ
Uusien avoimien työpaikkojen määrän muutos Varsinais-Suomessa 2016-2020
+30,0 %
Uusien avoimien työpaikkojen määrän muutos Varsinais-Suomessa 2016-2020
+16,7 %
TYÖVOIMAN OSAAMINEN
DI-tutkintojen määrän muutos Varsinais-Suomessa 2016-2019
+36,1 %
DI-tutkintojen määrän muutos Satakunnassa 2016-2019
-30,8 %
MUUTTOVETOVOIMA
Maan sisäinen nettomuutto Varsinais-Suomessa 2015-2019
+4 806 henkilöä
Maan sisäinen nettomuutto Satakunnassa 2015-2019
-5 172 henkilöä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT
T&K-menojen määrän muutos Varsinais-Suomessa 2016-2019
+2,2 %
T&K-menojen määrän muutos Satakunnassa 2016-2019
+9,4 %
SILTASOPIMUKSEN TOIMENPITEIDEN SEURANTA
Siltahankkeiden saama rahoitus Varsinais-Suomessa
33,0 milj. €
Siltahankkeiden saama rahoitus Satakunnassa
10,7 milj. €