Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva

Lounaistieto.fi / Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva
SUHDANTEET
Liikevaihdon vuosimuutos Varsinais-Suomessa Q3/2020
-4,8 %
Liikevaihdon vuosimuutos Satakunnassa Q3/2020
-4,9 %
TYÖLLISYYS
Työllisyysaste Varsinais-Suomessa Q3/2020 (trendi)
73,2 %
Työllisyysaste Satakunnassa Q3/2020 (trendi)
72,4 %
TYÖTTÖMYYS
Työttömyysasteen trendin muutos Varsinais-Suomessa 2016-2018
-4,4 %-yks.
Työttömyysasteen trendin muutos Satakunnassa 2016-2018
-4,7 %-yks.
TYÖVOIMAN KYSYNTÄ
Pore-ammattien kysynnän muutos Varsinais-Suomessa 2016-2018
+117,3 %
Pore-ammattien kysynnän muutos Varsinais-Suomessa 2016-2018
+119,6 %
TYÖVOIMAN OSAAMINEN
DI-tutkintojen määrän muutos Varsinais-Suomessa 2017-2018
+20,5 %
DI-tutkintojen määrän muutos Satakunnassa 2017-2018
-5,1 %
MUUTTOVETOVOIMA
Maan sisäinen nettomuutto Varsinais-Suomessa 2015-2019
+4 806 henkilöä
Maan sisäinen nettomuutto Satakunnassa 2015-2019
-5 172 henkilöä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT
T&K-menojen määrän muutos Varsinais-Suomessa 2017-2018
+4,4 %
T&K-menojen määrän muutos Satakunnassa 2017-2018
+16,7 %
SILTASOPIMUKSEN TOIMENPITEIDEN SEURANTA
Siltahankkeiden saama rahoitus Varsinais-Suomessa
33,0 milj. €
Siltahankkeiden saama rahoitus Satakunnassa
10,7 milj. €