Matkailu ja liikenne

Lounaistieto.fi / Tilastot ja analyysit / Matkailu ja liikenne

Matkailuklusterin yritysten liikevaihdon kehitys

Matkailuklusterin suhdannetilastot perustuvat Tilastokeskuksen asiakaskohtaiseen suhdannepalveluun, joka tarjoaa tietoa yritysten liikevaihdon kehityksestä. Matkailuklusteri pitää sisällään mm. majoitus- ja ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksiä Varsinais-Suomesta (katso kaikki toimialat). Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa .

Yöpymiset majoitusliikkeissä

Lounaistiedon majoitustiedot peristuvat Tilastokeskuksen majoitustilastoon, joka tarjoaa tietoa majoituspalvelujen tarjonnasta ja yöpymisten määristä. Tiedot päivittyvät kuukausittain noin kuukauden tilastoviiveellä. Tarkempia majoitustilastoja löytyy Visitoryn sivuilta.

Lentoliikenne

Lentoliikenteen tilastot perustutvat Tilastokeskuksen tietoihin, jotka päivittyvät kuukausittain noin kolmen viikon tilastoviiveellä. Tilastokeskus kerää tilaston tiedot Suomessa toimivilta lentoasemayhtiöiltä.

Meriliikenne

Meriliikenteen tilastot perustutvat Tilastokeskuksen tietoihin, jotka päivittyvät kuukausittain noin 1,5 kuukauden tilastoviiveellä. Meriliikenteen tilastoja löytyy myös Suomen Satamaliiton sivuilta.

Raide- ja tieliikenne

Rautatietilastoa tuottaa Traficom. Tilasto julkaistaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Tieliikenteen liikennemäärien seuranta tehdään Väyläviraston tuottamien ns. LAM-kirjojen perusteella, jotka ovat vuosittaisia yhteenvetoja liikenteen automaattisten mittausasemien keräämistä liikennetietoista.