Liikenne ja matkailu

Lounaistieto.fi / Tilastot ja analyysit / Liikenne ja matkailu

Yöpymiset majoitusliikkeissä

Lounaistiedon majoitustiedot peristuvat Tilastokeskuksen majoitustilastoon, joka tarjoaa tietoa majoituspalvelujen tarjonnasta ja yöpymisten määristä. Tiedot päivittyvät kuukausittain noin kuukauden tilastoviiveellä. Tarkempia majoitustilastoja löytyy Visit Turun sivuilta.

Lentoliikenne

Lentoliikenteen tilastot perustutvat Tilastokeskuksen tietoihin, jotka päivittyvät kuukausittain noin kolmen viikon tilastoviiveellä. Tilastokeskus kerää tilaston tiedot Suomessa toimivilta lentoasemayhtiöiltä.

Meriliikenne

Meriliikenteen tilastot perustutvat Tilastokeskuksen tietoihin, jotka päivittyvät kuukausittain noin 1,5 kuukauden tilastoviiveellä. Meriliikenteen tilastoja löytyy myös Suomen Satamaliiton sivuilta.

Raide- ja tieliikenne

Rautatietilastoa tuottaa Traficom. Tilasto julkaistaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Tieliikenteen liikennemäärien seuranta tehdään Väyläviraston tuottamien ns. LAM-kirjojen perusteella, jotka ovat vuosittaisia yhteenvetoja liikenteen automaattisten mittausasemien keräämistä liikennetietoista.

Matkailuklusterin yritysten liikevaihdon kehitys

Matkailuklusterin suhdannetilastot perustuvat Tilastokeskuksen asiakaskohtaiseen suhdannepalveluun, joka tarjoaa tietoa yritysten liikevaihdon kehityksestä. Matkailuklusteri pitää sisällään mm. majoitus- ja ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksiä Varsinais-Suomesta. Tietoja päivitetään kaksi kertaa vuodessa.