Työttömyys

Työttömyysaste

Lounaistiedon työttömyystiedot perustuvat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon, ja ne päivittyvät kuukausittain kolmen viikon tilastoviiveellä. Työttömyystietoja löytyy myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksista.