Tietoa meistä

Lounaistieto.fi / Tietoa meistä

Lounaistieto on Lounais-Suomen alueellinen tietopalvelu. Lounaistiedon tietopalvelut tarjoavat laajan kattauksen alueellista tietoa eri näkökulmista. Tilastotietopalvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa maakunnan kehityksestä, karttapalvelussa on mahdollista tutustua Lounais-Suomea koskeviin paikkatietoaineistoihin ja dataportaalista voi ladata avointa dataa omaan käyttöön.

Lounaistiedon keskeisenä tavoitteena on edistää tiedon avointa saatavuutta päätöksenteon tietoperustan vahvistamiseksi, avoimen kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi ja dataperustaisen liiketoiminnan edellytysten parantaminen. Tässä työssä Lounaistiedon toimintaa ohjaa Lounaistiedon strategia, joka on laadittu vuosille 2018–2020.

Lounaistieto on mukana useassa verkostoyhteistyössä. Lounaistieto on keskeinen osa Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa toteuttavaa kumppanuusfoorumia. Olemme mukana alueellisessa avoimen tiedon verkostossa, joka edistää yhdessä avoimen tiedon saatavuutta ja hyötykäyttöä. Lounaistieto on myös aktiivinen hanketoimija.

Lounaistieto-logo