Tietoa meistä

Lounaistieto.fi / Tietoa meistä

Lounaistieto on Lounais-Suomen alueellinen tietopalvelu. Lounaistiedon tietopalvelut tarjoavat laajan kattauksen alueellista tietoa eri näkökulmista. Tilastotietopalvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa maakunnan kehityksestä, karttapalvelussa on mahdollista tutustua Lounais-Suomea koskeviin paikkatietoaineistoihin ja avoindata.fi-portaalista voi ladata avointa dataa omaan käyttöön.

Lounaistiedon keskeisenä tavoitteena on kehittää avoimen tiedon ja paikkatiedon yhteentoimivuutta ja monipuolista käyttöä sekä alueen toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Tässä työssä Lounaistiedon toimintaa ohjaa Lounaistiedon strategia, joka on laadittu vuosille 2024–2026.

Lounaistieto on mukana useassa verkostoyhteistyössä. Lounaistieto on keskeinen osa Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa toteuttavaa Kumppanuusfoorumia. Olemme mukana alueellisessa Avoimen tiedon verkostossa, joka edistää yhdessä avoimen tiedon saatavuutta ja hyötykäyttöä. Lounaistieto on myös aktiivinen hanketoimija.

Lounaistieto-logo