Ohjausryhmä

Lounaispaikan toiminnasta vastaa ohjausryhmä, joka vastaa toiminnan sisällöllisestä kehittämisestä sekä vuosittaisten talous- ja toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten hyväksymisestä. Ohjausryhmässä ovat edustettuina kaikki Lounaistiedon toimintaa rahoittavat organisaatiot, minkä lisäksi ohjausryhmä voi erikseen täydentää kokoonpanoaan sopivaksi katsomillaan tahoilla. Ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan noin 5–6 kertaa vuodessa

Ohjausryhmän varsinaiset jäsenet

 • Heikki Saarento (varalla Lasse Nurmi), Varsinais-Suomen liitto
 • Tua Nylén (varalla Niina Käyhkö), Turun yliopisto
 • Harri Soini, Turun kaupunki
 • Monica Nyholm, Åbo Akademi
 • Veli-Matti Rintala (varalla Anne Nummela), Satakuntaliitto
 • Patrik Byholm, Novia

Ohjausryhmän asiantuntijajäsenet

 • Tuomas Mäkilä, Turun yliopisto
 • Annukka Koivukari, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Paula Saarento, Turun Museokeskus/Turun kaupunki

Lounaistiedon edustajat

 • Antti Vasanen, tietopalvelupäällikkö
 • Maiju Kähärä, verkostokoordinaattori