Ohjausryhmä

Lounaistiedon toiminnasta vastaa ohjausryhmä, joka vastaa toiminnan sisällöllisestä kehittämisestä sekä vuosittaisten talous- ja toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten hyväksymisestä. Ohjausryhmässä ovat edustettuina kaikki Lounaistiedon toimintaa rahoittavat organisaatiot, minkä lisäksi ohjausryhmä voi erikseen täydentää kokoonpanoaan sopivaksi katsomillaan tahoilla. Ohjausryhmä kokoontuu noin 5–6 kertaa vuodessa

Ohjausryhmän varsinaiset jäsenet

  • Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto
  • Niina Käyhkö, Turun yliopisto
  • Elisa Mikkilä, Turun kaupunki
  • Monica Nyholm, Åbo Akademi
  • Veli-Matti Rintala (varalla Anne Nummela), Satakuntaliitto

Ohjausryhmän asiantuntijajäsenet

  • Tuomas Mäkilä, Turun yliopisto
  • Annukka Koivukari, Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Paula Saarento, Turun Museokeskus/Turun kaupunki

Lounaistiedon edustajat

  • Antti Vasanen, tietopalvelupäällikkö
  • Maiju Kähärä, verkostokoordinaattori