Avoin data

Lounaistieto.fi / Avoin data

Lounaistiedon tehtävänä on kehittää avoimen tiedon monipuolista käyttöä sekä alueen toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Esimerkiksi kunnille tarjottavat avoimen datan palvelut tukevat datan laajaa saatavuutta ja toimijoiden osaamista datan avaamisessa. Lounaistiedon datatuotteet puolestaan rikastavat olemassa olevaa dataa ja tarjoavat sen saataville helposti hyödynnettävässä muodossa. Lounaistiedon kautta avatut datat julkaistaan avoindata.fi-palvelussa. Lounaistiedon avoimen datan toiminta tähtää avoimen datan tuottaman lisäarvon kasvattamiseen.

Lounaistiedon oman dataportaalin ylläpito on päättynyt, ja Lounaistiedon kautta avatut datat löytyvät jatkossa avoindata.fi-palvelusta.

Avoimen datan palvelut
Lounaistieto tarjoaa tukea datan avaamiseen.
Lounaistiedon datatuotteet
Avoimen datan tuotteet helpottavat datan hyödyntämistä.
Avoimet tietoaineistot
Lounaistiedon kautta avatut datat löydät avoindata.fi-palvelusta.