Turun seudun MAL-seuranta

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut / Turun seudun MAL-seuranta

Turun seudun MAL-tavoitteiden seuranta

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen välisiä sopimuksia, joiden tavoitteena on rakentaa ilmastoviisaita kaupunkiseutuja, lisätä asuntotuotantoa helposti saavutettavilla alueilla ja kasvattaa kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Sopimukset tukevat kaupunkiseutujen elinvoimaa ja sujuvan arjen rakentamista ja vahvistavat kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kaupunkiseudun ja valtion välistä yhteistyötä. Lisätietoja maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimuksista löytyy ympäristöministeriön sivuilta.

Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen (2020–2031) toimenpiteillä konkretisoidaan Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035, seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja kansallisten ilmastotavoitteiden toteuttamista. Sopimuksessa määritellään Turun kaupunkiseudun 12 vuoden kehityspolku ja tavoitetila vuodelle 2030+ maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistoimenpiteiden osalta. Kehityspolun toimenpiteitä ja toteutumista tarkastellaan ja täsmennetään rullaavasti hallituskausittain. Alla olevien seurantaindikaattorien avulla luodaan kokonaiskuva Turun kaupunkiseudun kehityksestä MAL-sopimuksen tavoitteiden näkökulmasta.

Maankäyttö

Asuminen

Liikenne