Turun kaupungin liikennemerkit

Lounaistieto.fi / Yleinen / Paikkatieto / Turun kaupungin liikennemerkit

Turun kaupungin liikennemerkit
CC BY 4.0, Turun kaupunki

Aineisto sisältää Turun kaupungin liikennemerkit ja niiden koordinaatit. Aineistossa on inventoituja merkkejä 36118, joista 3574 automaattitulkinnassa tunnistamattomia (Unclassified).

x X-koordinaatti
y Y-koordinaatti
z Z-koordinaatti
stdx X-koordinaatin keskihajonta
stdy Y-koordinaatin keskihajonta
stdz Z-koordinaatin keskihajonta
fid_ Yksilöllinen ID-numero
signtype Merkkityyppi (Liikenneviraston liikennemerkistö)
signtext Merkin teksti
signdrager Merkin kiinnitystapa
date_recor Cyclorama-tallennuspäivämäärä
geometry_d Merkin katselukulma

Saatavilla shp (EPSG:3877, GK23FIN) ja xlsx-tiedostona

REST-rajapinta: http://liikennemerkit.api.lounaistieto.fi (geojson, EPSG:4326, WGS84)