maisema

Lounaistieto.fi / Posts tagged "maisema"

Uutisarkisto

Perinnemaisemat

Perinnemaisemat CC BY 4.0, Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella kartoitettiin perinnemaisemia vuosina 1992–1997 osana valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Inventoinnissa kohteet luokiteltiin käyttöhistorian, hoitotilanteen…

Lue lisää

Liedon kulttuuriympäristön dokumentointi

Liedon kulttuuriympäristön dokumentointi CC BY-SA 3.0, Nautelankosken museo Aineisto sisältää Nautelankosken museon tuottaman maisemamuutosta kuvaavan pisteaineiston. Kohteista on linkki Nautelankosken…

Lue lisää

Maisemahistoria

Maisemahistoria CC BY 4.0, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Varsinais-Suomen maakuntamuseon toimesta tuotettu maisematyyppejä ja maankäyttöä kuvaava vektoriaineisto, joka perustuu isojaon aikaisiin historiallisiin…

Lue lisää

Paimionjoen maisemamatkailu

Paimionjoen maisemamatkailu CC BY 4.0, Paimionjoki-yhdistys ry Paimionjokiyhdistys ry:n tuottamia kohdetietoja maisemallisesti merkittävistä kohteista Paimionjoen varrella. Aineisto sisältää Paimionjoen valuma-alueen…

Lue lisää