Perinnemaisemat

Lounaistieto.fi / Yleinen / Perinnemaisemat

Perinnemaisemat
CC BY 4.0, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella kartoitettiin perinnemaisemia vuosina 1992–1997 osana valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Inventoinnissa kohteet luokiteltiin käyttöhistorian, hoitotilanteen ja kasvillisuuden perusteella valtakunnallisesti (V), maakunnallisesti (M) tai paikallisesti (P) arvokkaiksi. Inventoinnit tehtiin maakuntakohtaisesti. Löydetyt alueet ovat yleensä varsin pienialaisia, keskimääräinen pinta-ala on 5,7 ha. Aineisto on tuotettu useissa projekteissa inventointien perusteella ja se soveltuu esimerkiksi erilaisten hoitotoimenpiteiden suunnitteluun.

Päivitetty 25.8.2008, ESRI shp, 1:20 000, YKJ
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/perinnemaisemat?