Maakunnan tila: Kuntatalouden haasteet jatkuvat

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Maakunnan tila: Kuntatalouden haasteet jatkuvat

Kevään 2021 Maakunnan tila -katsauksessa pureudutaan kuntatalouden tulevaisuudennäkymiin sekä koronakriisin vaikutuksiin Varsinais-Suomen työllisyys- ja väestökehitykseen. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Turun museokeskuksen ja Varsinais-Suomen liiton yhteisesti tuottamassa analyysissä tarkastellaan kulttuuriympäristön nykytilaa maakunnassa.

Kuntatalouden haasteet jatkuvat koronatukien päätyttyä

Valtion kuntatalouden tukemiseksi tekemät toimet nostivat useimpien kuntien tilinpäätökset plussalle vuonna 2020. Koronatuet eivät kuitenkaan poista kuntien ongelmia, vaan ainoastaan siirtää niiden hoitamisen tarvetta eteenpäin.

FCG-Perlaconin laatima kuntatalouden painelaskelma ennustaakin, että tänä vuonna seitsemän kuntaa Varsinais-Suomessa tekee alijäämäisen tuloksen. Vuonna 2025 alijäämäisiä olisi jo puolet kaikista maakunnan kunnista. Suurin alijäämä uhkaa Turun kaupunkia, joka ennusteen mukaan tekisi vuonna 2025 yli 37 miljoonan alijäämän.

Painelaskelman mukaan sote-uudistus laskisi kuntien alijäämiä merkittävästi sotepalvelujen rahoitusvastuun siirtyessä valtiolle. Selvimmin tämä näkyisi Turussa, jossa tilikauden tulos vuonna 2025 olisi sotelaskelmassa yli 30 miljoonaa parempi kuin ilman soten toteutumista.

FCG-Perlaconin kuntatalouden painelaskelma perustuu kuntien tuoreisiin talouslukuihin sekä vero- ja väestöennusteisiin. Painelaskelma ei ole talousennuste, vaan se kuvaa yksinomaan kuntatalouden trendikehitystä huomioimatta esimerkiksi nähtävissä olevia sopeutustoimia. Laskelmasta on laadittu kaksi skenaariota: perusura ja soteuudistuksen sisältävä laskenta.

Muuttovoitto Uudeltamaalta kiihdyttää Varsinais-Suomen väestönkasvua

Varsinais-Suomen väestönkasvu nopeutui huomattavasti vuoden 2020 aikana, mikä johtui myönteisestä kehityksestä niin muuttoliikkeessä kuin syntyvyydessäkin. Selvin yksittäinen selittäjä väestönkasvun kiihtymisessä oli Varsinais-Suomen saama Uudeltamaalta muuttovoiton Uudeltamaalta.

Uudenmaan ja Varsinais-Suomen välisessä muuttoliikkeessä tapahtui täyskäännös koronavuoden aikana. Kun vuonna 2019 Varsinais-Suomen muuttotappio Uudellemaalle oli yli 500 henkilöä, muuttui se koronavuoden myötä 250 henkilön muuttovoitoksi.

Turun seudun kasvu jatkui selvästi maakunnan nopeimpana. Turun seudun sisäisessä väestökehityksessä tapahtui kuitenkin selvä muutos kehyskuntien hyväksi. Muilla seuduilla merkittävin muutos oli Turunmaan väestönmuutoksen nousemisen plussalle. Myös muualla maakunnassa väestökato supistui koronavuoden aikana.

Tutustu Maakunnan tila -katsaukseen kokonaisuudessaan
Avaa pdf-tiedosto