Luontomatkailudata kiinnosti Aluetietofoorumissa

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Luontomatkailudata kiinnosti Aluetietofoorumissa

Lounaistiedon vuosittaiseksi perinteeksi muodostunut Aluetietofoorumi keräsi 25.3.2021 jälleen yli 80 osallistujaa, tällä kertaa etänä. Tänä vuonna haettiin vastauksia siihen, miten retkeilystä ja ulkoilusta on mahdollista kerätä tietoa, miten avointa dataa voi hyödyntää luontomatkailun kehittämisessä ja miten avoimen datan hyötykäyttöä edistetään valtakunnallisesti. Tilaisuudessa julkistettiin lisäksi Lounaistiedon ja muiden Digisaapas-hankepartnereiden kanssa yhteistyössä luotu Virma Kartta -verkkosovellus, joka tarjoaa käyttäjäystävällisesti tietoa Varsinais-Suomen virkistysreiteistä, kohteista ja matkailupalveluista kartalla.

Webinaarivideon pääset katsomaan tästä.

Aluetietofoorumin puhujat ja esitykset:

Tanja Lahti/Valtiovarainministeriö: Julkinen tieto hyötykäyttöön

Hankepäällikkö Tanja Lahden esitys painottui ajankohtaisen Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen -hankkeen esittelyyn, jonka tavoitteena on edistää julkisen tiedon entistä laajempaa sekä tehokkaampaa hyödyntämistä ja avaamista koko yhteiskunnassa niin päätöksenteossa, liiketoiminnassa, tutkimuksessa kuin kansalaisvaikuttamisessakin. Tanja muistutti, että luonnon ekosysteemi, elinehtomme, on hyvin monimutkainen ja haavoittuva – hyödyntämällä käytettävissä olevaa, relevanttia, laadukasta ja yhteentoimivaa tietoa, voimme turvata luonnon monimuotoisuutta ja nauttia luontomatkailusta kestävästi.

Marjo Neuvonen/Luonnonvarakeskus: Ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön tietolähteet

Luonnonvarakeskuksen tutkija Marjo Neuvonen esitteli luonnon virkistyskäytön valtakunnallista inventointia, joka tekee näkyväksi virkistyskäytön ja luontomatkailun merkityksen kasvua, terveyshyötyjä sekä kuvaa trendejä ja antaa lisää tietoa siitä, millaisia ulkoilupalveluita tulevaisuudessa tarvitaan. Esimerkit ulkoilutiedoista sisälsivät sekä kovaa datapohjaista faktaa että pehmeämpiä pohdintoja siitä, miten turvataan riittävä ja viihtyisä lähiluonto sekä monipuoliset virkistysmahdollisuudet kaikille ja miten digitaaliset palvelut auttavat tässä.

Nora Fagerholm/Turun yliopisto: Osallistavat paikkatietomenetelmät ulkoilukokemusten keräämisessä

Akatemiatutkija Nora Fagerholmin esitys painottui Green Place -hankkeeseen ja sen tuloksiin. Nora muistutti paikkatietoaineistojen merkityksestä; niiden avulla voidaan lisätä ymmärrystä ulkoilukäyttäytymisestä esimerkiksi juuri käynnissä olevassa COVID-19 tilanteessa. Osallistuvaa paikkatiedon keruuta voidaan hyödyntää tutkittaessa ihmisten arkiympäristöjen merkitystä hyvinvoinnille.

Maiju Kähärä/Lounaistieto: Virma Kartta -verkkosovelluksen julkistaminen

Lounaistiedon verkostokoordinaattori Maiju Kähärä esitteli täysin uutta Virma Kartta -verkkosovellusta, josta löytyy kartalle koottuna jo yli 1000 Varsinais-Suomen maakunnan virkistys- ja luontomatkailukohdetta sekä niihin kytkeytyviä palveluita. Ilmainen ja kaikille avoin, karttapohjainen Virma Kartta mahdollistaa sekä retkien suunnittelun että reitti- ja kohdetietojen hyödyntämisen maastossa, sillä kehitystyössä on panostettu palvelun käytettävyyteen älypuhelimella. Palvelu on saatavilla osoitteessa kartta.virma.fi.

Puheenvuoroja täydensi lisäksi asiantuntijoista koostuva paneeli, jossa puheenjohtajana toimi Tauno Linkoranta/ Varsinais-Suomen Kylät ry. Panelisteina toimivat Terhi Ajosenpää/ProAgria Länsi-Suomi sekä Maa- ja kotitalousnaiset, Nora Fagerholm/Turun yliopisto sekä Marjo Neuvonen/Luonnonvarakeskus.

Lämpimät kiitokset esiintyjille sekä kaikille kuulijoille osallistumisesta!