Yritysten liikevaihto kasvu jatkui alkusyksystä

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Yritysten liikevaihto kasvu jatkui alkusyksystä

Varsinais-Suomen yritysten liikevaihto elpyi vahvasti koronakriisistä kevättalvella 2022. Liikevaihdon kasvu on jatkunut myös kesän ja alkusyksyn aikana Venäjän sotatoimista ja kasvaneesta inflaatiosta huolimatta, sillä vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä yritysten liikevaihto oli 12,6 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Nopeinta kasvuvauhti oli teollisuudessa ja matkailualalla, joista molemmat kasvoivat keskimääräistä nopeammin. Sekä teollisuuden että matkailun kasvu kuitenkin pysähtyi kesän aikana. Matkailualan liikevaihto tasaantui koronakriisiä edeltäneelle tasolle, mutta teollisuuden liikevaihto on kasvanut selvästi nopeammin ja on jo yli 50 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015.

Vaikka koko teollisuuden toimiala kasvoi yhä nopeasti, oli valmistavan teknologiateollisuuden liikevaihdon kasvu seuratuista toimialoista hitainta. Teknologiateollisuuden alavire selittyy kuitenkin ainakin osin Uudenkaupungin autotehtaan tuotannon supistumisesta heinäkuusta 2022 alkaen. Kokonaisuudessaan eri toimialojen yritysten liikevaihdon kasvutrendit olivat alkusyksystä 2022 yhä yllättävänkin vahvoja. Yleiset suhdanneodotukset huomioiden on kuitenkin oletettavaa, että liikevaihdon kasvu tulee vähintään hidastumaan talven ja tulevan kevään aikana.

Lounaistiedossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuranta perustuu työ- ja elinkeinoministeriön kautta saataviin päätoimialojen suhdannetietoihin sekä Varsinais-Suomen liiton hankkimiin täydentäviin toimialoihin. Seuraava tilannekatsaus tehdään elokuussa 2023, jolloin tarkastellaan yritysten liikevaihdon kehitystä kevääseen 2023 saakka.