Yritysten liikevaihdon kehitys vaihtelee paljon eri aloilla

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Yritysten liikevaihdon kehitys vaihtelee paljon eri aloilla

Varsinais-Suomen yritysten liikevaihdon kehitys oli pienessä laskussa vuoden 2023 loppupuolella. Kaikkien yritysten liikevaihto jäi vuoden kolmannella neljänneksellä 1,7 % edellisen vuoden vastaavan ajan tasosta. Liikevaihdon kehitystrendin kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden 2023 alussa.

Eri alojen kehitys poikkeaa toisistaan kuitenkin huomattavasti. Siinä missä ICT-ala kasvoi yli 20 % vuosivauhtia, laski logistiikka-alan liikevaihto lähes kymmenen prosenttia. Lääkekehitys ja terveysteknologia -alan liikevaihdon liki 20 % pudotus on tilastoharha, joka johtuu heinäkuussa 2022 alalle kirjautuneesta poikkeuksellisen suuresta liikevaihdosta. Ala on kasvanut tasaisesti, ja sen trendikehitys on yhtä voimakkaan kasvava kuin ICT-alalla.

Päätoimialoista vain palvelut olivat kasvussa, ja senkin kasvu oli vain 0,1 %. Muut alat olivat laskussa. Teollisuuden liikevaihto laski 3,1 % ja sekä kaupan että rakentamisen liikevaihto 1,1 %. Rakentamisen tilanne oli vielä viime vuoden kolmannella neljänneksellä yllättävänkin hyvä. Onkin oletettavaa, että alan suhdannetilanne tulee näistä luvuista vielä heikkenemään.

Muista seurannassa mukana olevista aloista kasvussa olivat valmistava teknologiateollisuus (+3,9 %), yksityiset sote-palvelut (+3,3 %), liike-elämän palvelut (+2,3 %) ja matkailuklusteri (+1,8 %). Sote-palvelujen liikevaihdon trendikehitys oli kuitenkin hieman alavireinen vuosikasvusta huolimatta. Alkutuotannosta ja elintarviketeollisuudesta muodostuva ruokaketju-ala oli käytännössä nollakasvussa (+0,1 %). Laskussa olivat puolestaan jo mainittujen alojen lisäksi luovat alat (-0,3 %).

Lounaistiedossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuranta perustuu työ- ja elinkeinoministeriön kautta saataviin päätoimialojen suhdannetietoihin sekä Varsinais-Suomen liiton hankkimiin täydentäviin toimialoihin. Vuoden 2024 alusta lukien seurantaa on täydennetty viidellä uudella alalla, jotka tukevat Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian alakohtaisten ennakointiryhmien toimintaa. Suhdannekuvaajat löytyvät ajantasaisina myös Lounaistiedon tilastopalvelusta.