Vieraskynä: DigiGeo-projektiryhmä vieraili Lounaistiedossa

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Vieraskynä: DigiGeo-projektiryhmä vieraili Lounaistiedossa

Kansainvälinen ryhmä paikkatietoalan asiantuntijoita yliopistoista ympäri Eurooppaa vieraili Varsinais-Suomen liitossa Lounaistiedon vieraina syyskuussa. Vierailu oli osa DigiGeo Erasmus+ projektin viikon mittaista ohjelmaa Turussa, johon osallistui asiantuntijoita Turun yliopiston lisäksi Palacký University Olomouc (Tšekki), Technische Universität Wien (Itävalta), Ruhr-Universität Bochum (Saksa) ja Norwegian University of Science and Technology (Norja). Projektipartnerit kokoontuivat Turkuun keskustelemaan ja jakamaan hyviä käytäntöjä geospatiaalisen kontakti- ja kenttäopetuksen siirtämisestä digitaaliseen verkko-oppimisen erityistarpeita tukevaan muotoon.

Vierailun aikana DigiGeo-projektin jäsenille esiteltiin, miten Lounaistiedon avoin paikkatietoinfrastruktuuri on saavuttanut nykyisen muotonsa julkisten toimijoiden yhteistyönä. Esityksessä korostui miten asiantuntevien ihmisten, avoimen datan, avoimen lähdekoodin työkalujen sekä erilaisten yhteisöllisten tapahtumien yhdistelmästä on syntynyt uusia ideoita ja avoimen datan palveluita. Lisäksi keskusteltiin, miten Lounaistiedon yhteisön toiminta on samanaikaisesti luonut mahdollisuuksia yliopistosta valmistuneille sekä vielä opiskeleville oppia keskeisiä digitaalisia taitoja.

Aikaisemmin samana päivänä paikkatietotutkimuksen ja -opetuksen asiantuntijat Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta esittelivät DigiGeo-projektipartnereille, miten he ovat hyödyntäneet verkko-oppimista, avointa teknologiaa ja avoimia oppimateriaaleja paikkatietoinfrastruktuureihin ja avoimeen paikkatietoon kytkeytyvässä teknisten ja soveltamistaitojen koulutuksessa. Vierailu Varsinais-Suomen liitossa osoitti vieraille käytännössä, kuinka tärkeä on yliopiston yhteys Lounaistiedon monialaiseen yhteisöön sekä muihin julkisen ja yksityisen sektorin toimijoihin opettaessa opiskelijoille tulevaisuuden digitaalisia taitoja.

”Viimeiset vuodet ovat muuttaneet globaalilla mittakaavalla koulutuksen käytäntöjä ja toteutustapoja yliopistoissa. Covid-19 pandemia johdatti meidät käyttämään erilaisia verkko-oppimisen työkaluja ja samanaikaisesti päädyimme pohtimaan, minkälainen on hyvä digitaalinen oppimisympäristö geotieteissä”, kommentoi professori Niina Käyhkö Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta.

DigiGeo on Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman rahoittamaa projekti (2021–2023). Projektissa partneriyliopistot oppivat toisiltaan ja innovoivat yhdessä uusia tapoja toteuttaa verkko- ja virtuaalioppimista geotieteissä. Projektin aikana jokainen partneri kutsuu vuorollaan muut yliopistot vieraikseen ja esittelee omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään opetuksesta. Lisäksi järjestetään Tšekissä vuosittain korkeakouluopiskelijoille suunnattu, projektin aihepiiriin kytkeytyvä, kansainvälinen kesäkoulu.

Projektin tavoitteena on luoda uusia tapoja ajatella geospatiaalisen koulutuksen järjestämistä digitaalisena aikakautena. Saavutetut tulokset jaetaan partneriyliopistoihin sekä laajemmalle yleisölle yliopistomaailman sisä- ja ulkopuolella. Turun yliopistolle ja Lounaistiedolle projektista muodostui uusia ajatuksia siitä, miten paikkatietoinfrastruktuuriin kytkeytyvää koulutusta voi järjestää hyödyntäen niin lähi- kuin verkko-oppimisen menetelmiä. Lisätietoa projektista ja sen tuloksista löydät DigiGeo -projektin verkkosivuilta.

Kirjoittajat ja lisätietoja:
yliopisto-opettaja Vesa Arki vesa.arki(ät)utu.fi
professori Niina Käyhkö nivuore(ät)utu.fi