Varsinais-Suomen työllisyysasteen kasvu jatkuu

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Varsinais-Suomen työllisyysasteen kasvu jatkuu

Varsinais-Suomen työllisyysasteen trendiluku oli vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä 74,2 %. Työllisyysasteen trendi kasvoi kaksi prosenttiyksikköä edellisvuotiseen verrattuna, ja kasvuvauhti oli nopeampaa kuin useimmissa maakunnissa.

Työllisyysasteen kasvu tasoittui hieman kevään tilanteesta, mutta trendikehitys on yhä selvästi nousujohteinen. Varsinais-Suomen työllisyysasteen trendiluku oli maan neljänneksi korkein ja lähes tasoissa Uudenmaan kanssa. Työllisyysaste oli 1,9 %-yksikköä koko maan tasoa korkeampi ja 2,6 %-yksikköä Pirkanmaan edellä.

Neljännesvuosittainen työllisyysaste laaditaan Tilastokeskuksen tekemän haastattelututkimuksen pohjalta. Tämä lisää jonkin verran etenkin maakunnallisten lukujen epävarmuutta. Pitkän aikavälin trendikehitys antaa kuitenkin varsin luotettavan kuvan työllisyyskehityksen suunnasta.

Työvoimatutkimuksen tiedonkeruuta uudistettiin vuoden 2021 alusta lähtien uuden EU-lainsäädännön mukaiseksi. Uudistuksen seurauksena esim. vanhempainvapaalla olevat luetaan aiempaa useammin ja opintovapaalla olevat aiempaa harvemmin työllisiksi, mikä kokonaisuudessaan laski jonkin verran maan työllisyysastetta. Muutos on huomioitu takautuvasti yllä esitetyissä työllisyysluvuissa.