Varsinais-Suomen työllisyysaste yli 74 %

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Varsinais-Suomen työllisyysaste yli 74 %

Varsinais-Suomen työllisyysasteen trendiluku oli vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä 74,1 %. Työllisyysasteen trendi nousi 1,5 %-yksiköllä edellisvuotiseen verrattuna, ja maakunnan työllisyysaste oli yhä selvästi koko maan tilannetta parempi.

Hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta Varsinais-Suomen työllisyysasteen kehitystrendin kasvu hidastui jonkin verran vuoden loppua kohden. Erityisen selvästi tämä näkyy verrattaessa työllisyysasteen trendin kehitystä koko maan kehitystrendiin, mikä kasvoi nopeasti koko vuoden 2021. Trenditarkastelussa käyrän loppupään suunnassa on kuitenkin aina epävarmuutta, ja kuluvan vuoden alun luvut voivat muuttaa tilannetta vielä paljon. Siksi jää nähtäväksi, onko kyseessä kasvun tilapäinen hidastuminen vai pysyvämpi ilmiö.

Maakunnittain korkein työllisyysaste on tutuksi tulleen mukaisesti Pohjanmaan maakunnissa ja Uudellamaalla. Hieman yllättäen jo useamman vuosineljänneksen ajan kärkimaakuntien joukkoon on noussut myös Etelä-Savo. Tarkkoja syitä tähän ei ole tiedossa, mutta kotimaan matkailuun nojaava Saimaan alue on eittämättä hyötynyt korona-ajasta. Etelä-Savo on myös ikärakenteeltaan maan vanhimpia, ja työikäisen väestön määrä maakunnassa vähenee nopeasti. Tämä voi osaltaan kasvattaa työllisyysastetta nopeammin kuin pelkkä työllisten määrän kasvu aiheuttaisi.

Neljännesvuosittainen työllisyysaste laaditaan Tilastokeskuksen tekemän haastattelututkimuksen pohjalta. Tämä lisää jonkin verran etenkin maakunnallisten lukujen epävarmuutta. Pitkän aikavälin trendikehitys antaa kuitenkin varsin luotettavan kuvan työllisyyskehityksen suunnasta.