Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2016

Lounaistieto.fi / Yleinen / Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2016

Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2016

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on hyväksynyt talousarvion 7.12.2015.

Talousarviossa 2016 jäsenkuntien maksuosuudet ovat 3 799 900 euroa, joka euromäärä on sama kuin talousarvioiden 2014 ja 2015 maksuosuustuloarvio.

Vuosien 2002 – 2009, 2012 ja 2014 tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, jolloin vuodelle 2016 voidaan tehdä vastaavasti alijäämäinen budjetti (75 000 euroa). Alijäämä suunnitellaan katettaviksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä.

Vuosien 2017 – 2018 taloussuunnitelmissa määrärahat ja tuloarviot perustuvat kuntien maksuosuuksien kasvuun siten, että vuonna 2017 kasvuprosentti on 1 % ja vuonna 2018 kasvuprosentti on 1 %.

Talousarvion visualisoinnista näkee selkeämmin miten Varsinais-Suomen liiton tuotot ja kulut jakautuvat.

Julkaistu 7.12.2015, Excel-taulukko .xlsx
Lisätietoja Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto