Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointihanke – aluepilotit määritelty- Varsinais-Suomi mukana

Lounaistieto.fi / Yleinen / Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointihanke – aluepilotit määritelty- Varsinais-Suomi mukana

Varsinais-Suomi on mukana OPH:n aikuiskoulutuksen ennakointihankkeessa vaihtoehjtojen A ja B mukaisesti. Vaihtoehdossa A lähtökohtana on logistiikka –klusteri  ja vaihtoehdossa B teknologiateollisuus, joka Varsinais-Suomessa kattaa lähinnä meriteollisuuden ja ns. muun valmistavan teollisuuden.

Pilotit_ABCD

Hankkeen www-sivut

Vaihtoehtojen A ja B toiminnalliset sisällöt on pääpiirteissään kuvattu alla.

Vaihtoehto A

  • Alue ennakoi samaa pilottialaa kuin valtakunnallinen ennakointiprosessi. Jos/kun halukkaita alueita on useampia niin toivottavaa olisi tehdä aluepilotointia osittain yhteistyössä.
  • ESR-hanke tarjoaa konseptin, jota testataan alueella/alueilla samanaikaisesti (koulutuspäivä). Sen lisäksi ESR-hanke tukee aluepilottia esim. tilastoaineistojen suhteen.
  • Alueet toteuttavat itsenäisesti pilottihankkeen, jonka jälkeen vaihdetaan prosessikokemukset ja kehittämiskohteet.
  • Mahdollistaa valtakunnallisten ja alueellisten ennakointitulosten yhteensovittamisen.

Vaihtoehto B

  • Alueet valitsevat itse alan, jota haluavat ennakoida.
  • ESR-hanke tarjoaa ennakointikonseptin, jota testataan samanaikaisesti valtakunnallisen pilotoinnin kanssa
    • Hanke tarjoaa perehdytyksen ennakointikonseptiin (sama koulutuspäivä kuin vaihtoehdossa A)
    • Alueet toteuttavat itsenäisesti pilottialan ennakoinnin, jonka jälkeen vaihdetaan prosessikokemukset ja kehittämiskohteet.
Tämä artikkeli on julkaistu kategoriassa Yleinen. Lisää kirjanmerkkeihin permalink.