Vähennykset tasaavat kuntien veroastetta

Lounaistieto.fi / Analyysit / Vähennykset tasaavat kuntien veroastetta

Loppuvuodesta yksi kuntatalouden kiinnostuksen kohteista on kuntien veroprosenteissa tapahtuvat muutokset. Vuonna 2021 Varsinais-Suomessa veroprosenttiaan nostavat Kaarina, Lieto, Parainen ja Raisio. Taivassalo puolestaan laskee veroprosenttiaan. Ensi vuonna maakunnan kirein verotus on Vehmaalla 22,25 % ja matalin Kustavissa 18,25 %.

Kunnan tuloveroprosentti ei kuitenkaan kerro suoraan sen saamia verotuloja tai kuntalaisten verorasitusta. Erilaisten vähennysten vuoksi kuntien nimellinen veroprosentti ei vastaa todellista veroastetta. Kun laskennallisesta tuloverosta vähennetään mm. tulonhankkimiskulut ja asuntolainan koron alijäämähyvitys saadaan efektiivinen veroaste, joka kertoo kuinka paljon kunnat tosiasiallisesti saavat verotuloja. Valtio kuitenkin hyvittää kunnille osan vähennyksien leikkaamista verotuloista veromenetysten kompensaation kautta.

Kuntien saamien verotulojen erot tasoittuvat, kun tuloveroista tehdyt vähennykset ja valtion kompensaatiot huomioidaan. Näin laskettuna suurimmassa osassa Varsinais-Suomen kuntia tuloveroaste oli 16 % molemmin puolin. Esimerkiksi Sauvossa ja Paraisilla kompensoitu efektiivinen veroaste on täsmälleen samalla tasolla, vaikka Sauvon veroaste on yhden prosenttiyksikön korkeampi. Samalla myös asukkaiden keskimääräinen verorasitus kuntien välillä on nimellisetä veroprosenttia tasaisempi.

Varsinais-Suomen kuntien veroprosentit ja efektiiviset veroasteet 2021