Väestöennuste povaa kasvua Turun seudulle

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Väestöennuste povaa kasvua Turun seudulle

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on päivittänyt vuoteen 2040 saakka ulottuvan väestöennusteensa. Väestöennusteessa on laadittu laskettu neljä vaihtoehtoista versiota: väestökehityksen perusura sekä kaupungistumisen, hajautumisen ja kansainvälistymisen skenaariot.

Väestökehityksen suuri kuva ei ole muuttunut edellisestä ennusteesta. Varsinais-Suomi on edelleen Uudenmaan ja Pirkanmaan lisäksi ainoa maakunta Manner-Suomessa, jolle ennustetaan kasvua kaikissa skenaarioissa vuosina 2021–2040. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalle ennustetaan kasvua hajautumisen ja kansainvälistymisen skenaarioissa sekä Pohjanmaalle kansainvälistymisen skenaariossa.

Myös väestön kehittyminen suurille kaupunkiseuduille jatkuu päivitetyssä väestöennusteessa. Turun seutukunta kasvaa vuoteen 2040 mennessä kansainvälistymisen skenaariossa liki 50 000 henkilöllä ja hajautumisen skenaariossakin lähes 40 000 henkilöllä. Ennustettu kasvu on vähäisintä kaupungistumisen skenaariossa. Tätä selittä se, että muissa kaupungistumisessa kasvu on vahvasti Turun varassa, kun muissa skenaarioissa myös muu kaupunkiseutu kasvaa nopeasti.

Muualla Varsinais-Suomessa väestö vähenee, joskaan ei läheskään yhtä nopeasti kuin mitä Turun seutu kasvaa. Kunnittain tarkasteltuna väestö vähenee määrällisesti eniten seutukuntakeskuksissa, erityisesti Salossa ja Loimaalla. Kasvu taas on nopeinta Turussa ja sen naapurikunnissa. Turun seudun ulkopuolella kasvua ennustetaan vain Kustaviin, Taivassaloon ja Auraan.

MDI:n väestöennusteen perusuran oletuksena on, että väestökehitys jatkuisi samanlaisena kuin vuosina 2015–2021. Kaupungistumisen skenaariossa oletetaan koronapandemiaa edeltävän kehityksen vuosilta 2015–2019 jatkuvan, kun taas hajautumisen skenaarion pohjana on pandemian aikainen väestökehitys vuosina 2020–2021. Kansainvälistymisen skenaariossa puolestaan oletetaan, että Suomen maahanmuutto nousee vuoteen 2040 mennessä suhteessa samalle tasolle kuin Ruotsissa.