Uusi data kertoo palvelujen sijainnit

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Uusi data kertoo palvelujen sijainnit

Lounaistieto on julkaissut palvelujen sijainneista täysin uuden paikkatietoaineiston, joka kattaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueet. Tämä täysin uusi paikkatietopohjainen palvelupistetietokanta on toteutettu ns. dataputkea hyödyntäen eli palveluiden sijainnit ja niiden ominaisuustiedot kerätään rajapintaratkaisuna, ja tiedot päivittyvät tietokantaan automaattisesti kerran päivässä. Tiedonlähteitä ovat julkisen sektorin tietoja sisältävä Palvelutietovaranto sekä yksityisen sektorin palveluja sisältävä OpenStreetMap-palvelu. Palvelupisteaineisto on julkaistu Lounaistiedon Dataportaalissa ja Karttapalvelussa. Karttapalvelusta löytyy sekä koostetaso, että teemattiset tasot (esim. terveys- ja sosiaalipalvelut).

Tavoitteena oli toteuttaa mahdollisimman helppokäyttöinen ja toimintavarma järjestelmä, jolla palvelutieto saadaan helposti suunnittelun ja seurannan käyttöön. Palvelupisteaineisto palvelee erityisesti alueen suunnittelijoita. Esimerkiksi palvelujen saavutettavuuden tai taajamien palvelutason analysointiin ei ole aiemmin ollut saatavilla helposti käytettävää paikkatietomuotoista aineistoa. Lisäksi aineistoa voidaan hyödyntää laajasti myös muihin tarkoituksiin, sillä rajapinnat on julkaistu avoimena datana eli kaikkien hyödynnettäväksi.

Aineisto on tehty osana Turun seudun MAL-sopimusta (Maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimus), ja toteutuksen ovat kustantaneet Turun seudun kunnat. Palveluaineiston toteutuksesta vastasi Gispo Oy, joka hyödynsi avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja ja teknologiaa kuten PostgreSQL-/PostGIS-tietokantaympäristöä ja GeoServer-ohjelmistoa. Tietotuotteen jatkoylläpidosta ja aineistorajapinnoista vastaa Lounaistieto.