Uudet hankkeet käynnistyvät

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Uudet hankkeet käynnistyvät

Digisaapas-hanke

Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa eli Digisaapas-hanke starttaa vuoden alusta! Hankkeessa tehdään koko maakunnan kattava, virkistyskohdetietoa esittävä helppokäyttöinen mobiilikäyttöliittymä, joka on tarkoitettu niin retkeilijöiden kuin kuntalaisten käyttöön sekä kuntien virkistysmahdollisuuksien markkinointitarpeisiin. Hankkeessa myös tavoitellaan kuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden osaamisen syventämistä ja palvelutarjonnan parantamista virkistyskohteisiin ja niitä koskevien tietojen saavutettavuuden parantamiseen liittyen. Hanketta koordinoi Lounaistieto, ja hankkeessa osatoteuttajina toimivat ProAgria Länsi-Suomi ry, Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos sekä Valonia.

PKV-hanke
Juuri alkaneessa Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhtenäinen tietopohja eli PKV-hankkeessa tavoitteena on karttapohjaisen palvelun toteuttaminen Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehittämisen sekä siihen liittyvän suunnittelun, päätöksenteon ja strategisen viestinnän tueksi. Pohjoinen kasvuvyöhyke tarkoittaa aluetta ja yhteistyöverkostoa, jonka muodostavat Etelä-Suomen 13 kaupunkia ja kuusi maakuntaa. Kasvuvyöhyke linkittää kaupunkiseutuja laajemmaksi työmarkkina- ja talousalueeksi. Toteutettavan tietopalvelun toivotaan tarjoavan luotettavaa ja ajantasaista tietoa vyöhykkeen ihmis-, liikenne- ja tavaravirroista sekä alueen väestön, työpaikkojen ja BKT:n kehityksestä.  Ihmisten liikkumista aiotaan hankkeessa tarkastella matkapuhelindatan avulla, jonka uskomme tuottavan uutta tietoa ihmisten matkoista ja vuorovaikutuksesta vyöhykkeen sisällä.