Työn tuottavuus kasvanut nopeasti Varsinais-Suomessa

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Työn tuottavuus kasvanut nopeasti Varsinais-Suomessa

Tuottavuudella on keskeinen rooli BKT:n kasvussa. Kun työpanos on Suomessa viime vuosikymmenellä pienentynyt, jää talouskasvu tuottavuuden ja pääoman kasvun varaan. Varsinais-Suomen liitto on teettänyt yhdessä 11 muun liiton, TEM:n ja Kuntaliiton kanssa tuottavuuden kehitystä maakunnissa tarkastelevan tutkimuksen. 

Tutkimuksen mukaan työn tuottavuus oli vuonna 2018 Varsinais-Suomessa noin 40 euroa työtuntia kohden, mikä oli hieman koko maan tasoa alempi ja kaikista maakunnista 7. korkein. Työn tuottavuus kasvoi Varsinais-Suomessa kuitenkin yhteensä 31 % vuosina 2000–2018, mikä oli maan kolmanneksi nopein kasvuvauhti. 

Työn tuottavuus kasvoi Varsinais-Suomessa nopeasti monilla eri toimialoilla. Maakunnalle merkittävistä toimialoista tuottavuuden kasvu oli nopeinta kemianteollisuudessa (+250 %), sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (+101 %), maa-, metsä- ja kalataloudessa (+64 %), kaupan alalla (+63 %) sekä informaatio- ja viestintäalalla (+57 %). 

Varsinais-Suomen tuottavuus kasvoi hyvin nopeasti koko 2000-luvun alkupuolen. Elektroniikkateollisuuden rakennemuutoksen ja finanssikriisin seurauksena tuottavuus kääntyi maakunnassa laskuun, mutta 2010-luvun loppupuolella työn tuottavuus kääntyi taas kasvuun positiivisen rakennemuutoksen siivittämänä. 

Merkittävin yksittäinen tekijä tuottavuuden kehityksen taustalla on elektroniikkateollisuuden rakennemuutos. Elektroniikkateollisuuden tuottavuus lähes kolminkertaistui Varsinais-Suomessa vuosina 2000–2008. Nokian matkapuhelinvalmistuksen alasajon jälkeen tuottavuuden kasvu kuitenkin romahti, ja vaikka elektroniikkateollisuuden tuottavuus on elpynyt melko nopeasti, ei maakunnassa ole vielä ylletty 2000-luvun alun tasolle. 

Maakunnittaista tuottavuutta käsittelevän tutkimuksen toteutti Merit Economics Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida tuottavuuden kehitystä maakunnissa vuosina 2000–2018 sekä syventää maakuntien tuottavuudesta syntyvää kokonaiskuvaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.