Työllisyysasteen trendikehitys laskuun

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Työllisyysasteen trendikehitys laskuun

Varsinais-Suomen työllisyysasteen kehityksen trendikäyrä kääntyi laskuun kuluneen kevään aikana. Työllisyysaste oli vuoden toisella neljänneksellä vain 74,0 %, kun se vuotta aiemmin oli 76,2 %. Vaikka ensimmäisen neljänneksen työllisyysaste oli vielä selvästi korkeampi vuodentakaiseen verrattuna, käänsi toisen neljänneksen raju pudotus trendikäyrän selvään laskuun. Koko maan työllisyysasteen trendi sen sijaan jatkoi kasvua.

Trendikäyrän loppupään arviointi on haastavaa, koska viimeisten arvojen vaihtelu voi vaikuttaa huomattavasti trendin oletettuun suuntaan. Erityisesti työllisyysasteen kohdalla trendin suunnan arviointi sisältää epäluotettavuutta, sillä työllisyysastetta mitataan otospohjaisesti ja alueelliset tiedot sisältävät sen vuoksi epätarkkuutta.

Ei ole olemassa selvää syytä sille, miksi Varsinais-Suomen työllisyyskehitys poikkeaisi näin merkittävästi koko maan kehityksestä, eikä työllisyysasteen kehitys siksi oletettavasti ole aivan yhtä rajua miltä kuva näyttää. Loppuvuoden työllisyystiedot tulevatkin näyttämään, mihin suuntaan työllisyystilanne Varsinais-Suomessa todellisuudessa kehittyy. Selvää on kuitenkin, että yleinen taloudellinen tilanne tulee hidastamaan Varsinais-Suomen työllisyyskehitystä, vaikka lasku ei olisi yhtä rajua kuin trendikehitys tällä hetkellä ennustaa.

Maakunnittain verrattuna Pirkanmaan työllisyysasteen trendiluku kasvoi toisella neljänneksellä yli 75 prosenttiin. Pirkanmaan työllisyysasteen trendiluku kasvoi peräti 4,4 %-yksikköä samalla kun Varsinais-Suomen luku laski 0,7 %-yksikköä. Vaikka Pirkanmaan työllisyyskehitys todennäköisesti on vahvempaa kuin Varsinais-Suomessa, kertovat näin suuret heitot lyhyessä ajassa epävarmuudesta paitsi työllisyystilanteessa, niin oletettavasti myös mittaustulouksissa.

Neljännesvuosittainen työllisyysaste laaditaan Tilastokeskuksen tekemän haastattelututkimuksen pohjalta. Tämä lisää jonkin verran etenkin maakunnallisten lukujen epävarmuutta. Pitkän aikavälin trendikehitys antaa kuitenkin varsin luotettavan kuvan työllisyyskehityksen suunnasta.