Turun ja Varsinais-Suomen meripäivä 1.2.2017

Lounaistieto.fi / Yleinen / Kumppanuusfoorumi / Turun ja Varsinais-Suomen meripäivä 1.2.2017

Meripolitiikka ja merten hyödyntäminen on ajankohtainen aihe Turussa ja Varsinais-Suomessa. Mereen liittyvät kysymykset ovat Varsinais-Suomen elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta keskeisiä. Merten ja rannikoiden käyttämätön potentiaali tuo mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen ja kasvun edistämiseen.

Turussa pidettiin 1.2.2017 merialan ja sinisen kasvun osaajille keskustelutilaisuus, joka kokosi liki 70 varsi-naissuomalaista korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin meriosaajaa. Asiantuntijat pohtivat meri-teemoja elinvoimaisuuden, uusien innovaatioiden ja ympäristön näkökulmasta. Ajankohtaisen tilannekatsauksen toi Jussi Soramäki Valtioneuvoston kansliasta.

Meripolitiikka on erittäin ajankohtainen teema niin kansallisesti kuin Euroopan Unionissakin. Parhaillaan valmistelussa ovat sekä kansallisen yhdennetyn meripolitiikan tulevat suuntaviivat, hallituksen Itäme-riselonteon päivitys, meri- ja kalatalousrahaston tulevat rahoitushaut että Euroopan Unionin Blue Growth Agendaan liittyvän Itämeri -toimintasuunnitelman valmistelu. Näihin tulevaisuutta luotaaviin prosesseihin halutaan saada varsinaissuomalaiset näkemykset mukaan.

– Varsinais-Suomella on edessään positiivisia haasteita vastata muun muassa osaavan työvoiman kysyntään, maakuntajohtaja Kari Häkämies sanoo.

– Yhdennetyn meripolitiikan tulee käsittää riittävän laajasti mereen liitoksissa olevien toimintojen merkitys ja mahdollistaa tätä kautta maamme rajatkin ylittävä kehitys, jatkaa Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Esimerkkinä Randell mainitsee maakunnalle tärkeän Tunnin juna-tavoitteen. Toteutuessaan tämä Pohjoi-sen kasvuvyöhykkeen maaliikennehanke voi mahdollistaa yhteyksien nopeutuessa myös laivamatkusta-jamäärien lisääntymisen. Tämä voi johtaa uusien ympäristöystävällisempien, uusia palveluratkaisuja tar-joavien alusten tilaustarpeeseen sekä esimerkiksi väyläverkoston turvallisuuden kehittämiseen.

– Yhteisenä tavoitteenamme on vaikuttaa siihen, että Turun ja Varsinais-Suomen ääni sekä meille elintärkeät asiat saadaan kuuluville tulevaisuuden meripolitiikan muotoilussa, kiteyttävät Häkämies ja Randell.

Meripäivän ohjelma

Tilaisuudessa pidetyty esitykset

Aleksi Randell Turun kaupunki

Kari Häkämies Varsinais-Suomen liitto

Meripolitiikan kehittäminen Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

NäköalojayhteistyönpainopisteistäSuunnittelujohtaja Jarno Soinila, Meyer Turku Oy

Workshop

Aamupäivän yhteenveto

Kasvua vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä Timo Halonen Maa-ja metsätalousministeriö

Meriteollisuuden laajenevat näkymät Tapio Karvonen Turun yliopiston Brahea-keskus/MKK

Sininen kemia Kemian ja kemiantekniikan ratkaisut meriteollisuudelle Linda Fröberg-Niemi

Iltapäivän yhteenveto

Lisätiedot:

Sonja Palhus, kansainvälisten asioiden päällikkö, Varsinais-Suomen liitto