Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyypit ja eroosiovauriot

Lounaistieto.fi / Yleinen / Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyypit ja eroosiovauriot

Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyypit ja eroosiovauriot
CC BY 4.0, Turun yliopisto

Viiva-aineiston on kerätty maastossa ja tarkoituksena oli selvittää Turku–Houtskari-laivaväylän rantojen tyypit ja eroosiovauriot. Rannat on jaettu kahdeksaan luokkaan (rakennetut, kallio, lohkare, kivikko, loiva moreeni, jyrkkä moreeni, hiekka ja hienoaines) ja vauriotasot kolmeen (suuri, pieni ja järviruokovaurio). Aineiston on kerännyt Markus Kukkonen Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötään varten. Aineisto on kerätty maastossa kesä–syyskuussa 2002. Lisätietoja Pro Gradusta: Kukkonen, M. (2004). Eroosiovauriokartoitus ja rantaeroosion suhde eri tekijöihin matkustaja-laivaväylien varrella Saaristomerellä.

Aineisto soveltuu Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyyppien ja eroosiovaurioiden tarkasteluun.

Julkaistu 18.8.2010, MapInfo TAB, 1:50 000, KKJ1
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/AT04003_houtskar_eroosio