Viihtyisä ja vetovoimainen jalankulku- ja pyöräkaupunki

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut / Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman seuranta / Viihtyisä ja vetovoimainen jalankulku- ja pyöräkaupunki
IMG_1516Tavoite

Turun kaupunkiseudun kuntakeskustat, niiden lähiympäristöt ja niitä yhdistävät pyöräilyväylät muodostavat tavoitetilanteessa jalankulku- ja pyöräilykaupungin, jossa asukkaat voivat hoitaa pääosan arkiliikkumisen tarpeista (työssäkäynti, asiointi, vapaa-aika) kestävillä kulkutavoilla. Liikenneympäristö on suunniteltu keskeisillä alueilla kestävien kulkutapojen käytön näkökulmasta (katutilan käyttö, jalankulkuympäristön viihtyisyys, pyöräliikenteen ratkaisujen sujuvuus, pysäköinnin järjestelyt jne.).

Tavoitteen toteutumista seurataan noin kymmenen vuoden välein valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa, jossa haastatteluin kartoitetaan seudun asukkaiden kulkutapoja (seuraava henkilöliikennetutkimuksen tulokset valmistuvat kevättalvella 2018) ja seuraamalla pyöräilijämäärien kehitystä keskeisillä pyöräteillä, joita kehitetään seudun jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä seudullisiksi pyöräilyn laatuväyliksi.

Seurantaindikaattorit