Turvallinen liikenne ja viisaat valinnat

DSC05727Tavoite

Liikenneturvallisuus on liikennejärjestelmän kehittämisessä keskeinen tavoite ja reunaehto. Tieliikenteessä on valtakunnallisesti otettu käyttöön käsite 0-visio, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä, mikä ohjaa myös Turun seudun liikenneturvallisuustyötä. Tavoitetta mitataan liikenneonnettomuuksien kehitystä seuraamalla.

Viisaat valinnat viittaavat asukkaiden kestäviin ja turvallisiin käyttäytymisvalintoihin liikenteessä. Tavoitteena on pysyvät käyttäytymismuutokset ja kestävien kulkumuotojen osuuden kasvu. Tavoitetta mitataan kysymällä seudun asukkaiden asenteita kestäviä liikkumismuotoja ja liikenneturvallisuutta parantavia keinoja kohtaan sekä kysymällä asukkaiden käyttäytymismallien muutoshalukkuutta. Kysely toteutetaan tasaisin väliajoin seudun asukkaille osana jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä.

Seurantaindikaattorit
 

(klikkaa kuva suuremmaksi)