Kustannustehokkaat kuljetukset

r001-030Tavoite

Elinkeinoelämälle tarjotaan toimivat kuljetusyhteydet ja -palvelut myös tulevaisuudessa. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä seudulla tuetaan kehittämällä TEN-T ydinverkkoon kuuluvien Turun ja Naantalin satamien ja Turun lentoaseman yhteyksiä valtakunnan pääliikenneverkkoihin ja pääkuljetussuuntiin sekä parantamalla seudun sisäistä liikenne- ja logistiikkajärjestelmää.

Seurantaindikaattorit