Tarmoa Lounaistiedon kehittämiseen

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Tarmoa Lounaistiedon kehittämiseen

Lounaistiedolle on perustettu uusi kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on pohtia yhteistyömahdollisuuksia, ideoida tapahtumia sekä kehittää Lounaistiedon toimintaa ja tietopalveluja. Kehittämisryhmä kokoaa yhteen Lounaistiedon olemassa olevat verkostot, ja siinä on mukana sekä avoimen datan että paikkatietoalan toimijat. Uusi kehittämisryhmä valmistelee myös Avoimen tiedon verkoston toimintaa. Avoimen tiedon verkosto on osa Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumia, ja se on monialainen yhteisö, joka muodostuu avoimen datan ja paikkatietojen avoimesta saatavuudesta kiinnostuneista ihmisistä.

Joulukuussa järjestetyssä kehittämisryhmän tapaamisessa ideoitiin vuoden 2022 tapahtumia. Lounaistiedon vuoden päätapahtuma on maaliskuussa järjestettävä Aluetietofoorumi, ja lisäksi olemme mukana järjestämässä muun muassa Mapathon-kartoitustapahtumia ja Avoimen tiedon verkoston tapaamisia ajankohtaisten teemojen ympärillä. Olemme aktiivisesti mukana paikkatietoon ja avoimeen dataan liittyvässä hankeviestinnässä ja osallistumme alueellisiin ja kansallisiin tapahtumiin.

Tulevissa kehittämisryhmän tapaamisissa on tapahtumasuunnittelun lisäksi tarkoitus ideoida Lounaistiedon toiminnan, sisältöjen ja tietopalvelujen kehittämistä esimerkiksi uusien hankeavausten kautta. Kehittämisryhmän toiminnan lisäksi Lounaistieto huomioi myös muilta sidosryhmiltä ja käyttäjiltä tulevan palautteen esimerkiksi vuosittaisen sidosryhmäkyselyn muodossa.

Kehittämisryhmässä on mukana niin kuntaorganisaatioiden, korkeakoulujen, seudullisten kehitysyhtiöiden kuin yritystenkin edustajia. Jos olet innostunut osallistumaan Lounaistiedon toiminnan ja Avoimen tiedon verkoston kehittämiseen, ota yhteyttä info@lounaistieto.fi.