Suomella matkaa pohjoismaiseen työllisyysasteeseen

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Suomella matkaa pohjoismaiseen työllisyysasteeseen

Pohjoismaiden neuvoston tutkimuslaitos Nordregio on julkaissut pohjoismaisten alueiden tilaa käsittelevän raportin State of the Nordic Region 2022. Joka toinen vuosi laadittavassa raportissa vertaillaan alueiden välisiä eroja mm. väestökehityksen, työmarkkinoiden ja aluetalouden näkökulmista. Tänä vuonna läpileikkaavana teemana on koronapandemian vaikutukset pohjoismaiden kehitykseen.

Raportin mukaan pohjoismaat ovat selviytyneet koronakriisistä hyvin muuhun Eurooppaan verrattuna. Kuolleisuus ei ole Ruotsia lukuun ottamatta juuri kasvanut ja syntyvyys on kääntynyt kasvuun. Pohjoismaiden talous selvisi myös pandemiasta eurooppalaisittain vahvasti, vaikka matkailuala kärsi merkittävästi kaikkialla. Työllisyystilanteeseen koronapandemia aiheutti voimakkaan shokin, mutta työllisyysaste on laskenut merkittävästi vain Islannissa ja osassa Ruotsin kuntia.

Eri alueiden työllisyysasteiden vertailu pohjoismaissa on suomalaisittain karua luettavaa. Tämä tilanne ei ole muuttunut edellisestä raportista vuodelta 2020, jolloin vuoden 2018 tietoihin perustuen Suomen kunnat ja maakunnat jäivät selvästi jälkeen muista alueista Grönlantia lukuun ottamatta. Vain eteläisessä Suomessa ja Pohjanmaalla oltiin lähempänä pohjoismaista tasoa.

Uudessa vuoden 2020 työllisyystilanteeseen perustuvassa kartassa Suomen alueet eivät ole saaneet takamatkaa kirittyä kiinni. Länsi- ja etelärannikon maakunnissa työllisyysaste on lähellä keskimääräistä pohjoismaista tasoa, mutta jo Pirkanmaalta eteenpäin tilanne heikkenee ja pohjoismaiden alhaisimmat työllisyysluvut löytyvät itärajan tuntumassa. Suomen työllisyysaste on kuitenkin kasvanut nopeasti vuoden 2021 aikana. Jääkin nähtäväksi, koska Suomen maakunnat onnistuvat kirimään pohjoismaista etumatkaa kiinni.