Sähköistetyt saaret 2005

Lounaistieto.fi / Yleinen / Sähköistetyt saaret 2005

Sähköistetyt saaret 2005
CC BY 4.0, Varsinais-Suomen liitto/Lounaispaikka

Saariston sähköistämistä kuvaava kartta sisältää tiedon sekä muuntamosähkön että merikaapeliyhteyden avulla sähköistetyistä saarista Saaristomerellä. Aineisto soveltuu saarten sähkönsaannin saavutettavuuden tarkasteluun. Pohja-aineistot on saatu Merenkulkulaitokselta (merikaapelit) ja Fortumilta (muuntamot).

Luotu 8.9.2005, ESRI shp, 1:20 000, YKJ
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/sahkoistetyt_saaret