Saaristomeren seurantajärjestelmästä vaikuttavuutta vesienhoitoon

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Saaristomeren seurantajärjestelmästä vaikuttavuutta vesienhoitoon

Lounaistiedon  ja Varsinais-Suomen liiton toteuttama Saaristomeren seurantajärjestelmä -hanke saatettiin päätökseen lokakuussa 2023. Hankkeessa selvitettiin eri toimijoiden tunnistamia tarpeita Saaristomeren tilan seurannalle. Lisäksi hankkeessa tuotettiin esitys Saaristomeren seurantajärjestelmän toteutustavasta, joka edistäisi parhaiten Saaristomeri-työn vaikuttavuutta.

Seirantajärjestelmän keskeisiksi käyttötarkoituksiksi tunnistettiin strategisen viestinnän tukeminen niin päättäjien, tutkimuksen kuin kansalaistenkin suuntaan sekä vesienhoidollisten toimenpiteiden ohjaaminen pahimmille kuormitusalueille. Lisäksi seurantajärjestelmän tulisi tarjota luotettavaa ja täsmällistä tietoa vesiensuojelutoimien vaikuttavuudesta.

Saaristomeren parissa työskentelevät monet tahot ja seurantatietoa tuottavat niin tutkimuslaitokset, viranomaiset kuin järjestötkin. Seurantajärjestelmä keskittäisi pirstaloituneen tiedon yhdelle alustalle, tehostaisi tiedonvaihtoa eri toimijoiden välillä ja parantaisi näin ymmärrystä Saaristomeren tilan ja sen kehityksen kokonaiskuvasta.

Hankkeessa tehtiin 17 asiantuntijahaastattelua, kartoitettiin olemassa olevia seuranta-aineistoja ja käytiin läpi keskeisiä viime vuosien hankeraportteja ja materiaaleja Saaristomeren tilaan liittyen. Syyskuun lopussa järjestettiin lisäksi työpaja, jossa eri toimijoita edustavat asiantuntijat antoivat palautetta hankkeen alustavista tuloksista ja tarkensivat seurantajärjestelmän sisältövaatimuksia.

Saaristomeren seurantajärjestelmän toteuttaminen olisi konkreettinen askel kohti Saaristomeren tilan tehokasta parantamista, sillä se mahdollistaisi vesiensuojelutoimien tehokkaan kohdentamisen oikeille alueille. Saaristomeren tilaan voidaan yhä vaikuttaa. ”Hyvä uutinen on se, että maatalouden ravinnekuormituksen hanat ovat meidän käsissämme”, kuten eräässä asiantuntijahaastattelussa muistutettiin.

Saaristomeren seurantajärjestelmä -hanke toteutettiin Lounaistiedon ja Varsinais-Suomen liiton toimesta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla. Hankkeessa tehty selvitys vastaa suoraan Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 7. toimenpiteeseen, jossa on linjattu tavoite Saaristomeren seurantajärjestelmän perustamisesta. Hankkeessa tuotettu esitys on suoraan hyödynnettävissä seurantajärjestelmän toteutuksessa.

Tutustu hankkeen loppuraporttin