Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005

Lounaistieto.fi / Yleinen / Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005

Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005
CC BY 4.0, Turun yliopisto

Pulmankijoen uoman korkeusaineisto, jota on käytetty mallinnettaessa Pulmankijoen virtausolosuhteita. Korkeusarvoja on tarkistettu kenttätutkimuksissa. Aineistossa on korkeuspisteitä, korkeuskäyriä ja TIN-malli. Pulmankijoen uoma muutaman sadan metrin levyisenä kaistaleena kuusi kilometriä Pulmankijärveltä ylävirtaan. Aineiston on tuottanut Virpi Lindvall Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötään varten. Lisätietoja Pro Gradusta: Lindvall, V. Pulmankijoen virtausolosuhteet – hydraulinen mallinnus ja sen verifiointi kenttätutkimuksin.

Korkeuspisteaineisto on luotu RTK-GPS -pisteistä, käyräaineisto korkeuspisteistä ja PerusCD:n korkeuskäyristä ja TIN-malli tarkennetuista korkeuskäyristä. Korkeuspisteiden sijaintitiedon tarkkuus on 5 – 10cm, korkeuskäyrien ja TIN-mallin 20 – 50 cm. Huomioitava, että uoma muuttuu koko ajan.

Luotu 8.9.2010, ESRI shp, TIN, YKJ
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/AT06004_pulmankijoen_uoma