Paikkatietoharjoittelijaksi Lounaistietoon ja Varsinais-Suomen liittoon?

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Paikkatietoharjoittelijaksi Lounaistietoon ja Varsinais-Suomen liittoon?

Haemme Varsinais-Suomen liittoon ja Lounaistietoon kahta harjoittelijaa kesäksi 2023. Tarjoamme harjoittelijalle mielenkiintoisia ja monipuolisia tehtäviä paikkatiedon, avoimen datan ja maankäytön suunnittelun parissa. Varsinais-Suomen liitossa ja Lounaistiedossa harjoittelijan on mahdollista:

  • osallistua alueellisen suunnittelun eri prosesseihin
  • vahvistaa omaa paikkatieto-osaamistaan
  • oppia julkishallinnon datan avaamisen keskeisiä prosesseja ja käsitteitä
  • tutustua alueelliseen ja kansalliseen paikkatietoinfrastruktuuriin sekä erilaisiin tiedontuottajiin ja toimijoihin
  • saada arvokasta työkokemusta paikkatietoaineistojen, tietopalveluiden ja maankäytön suunnittelun saralla.

Viimeinen hakupäivä on 19.2.2022. Lue lisää työnkuvauksesta opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatusta JobTeaser palvelusta ja hae osaksi liiton tiimiä! Voit lukea työnkuvauksen myös täältä.