Paikkatiedon merkityksen äärellä

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Paikkatiedon merkityksen äärellä

Tammikuussa 2017 alkaneen usean eri toimijan yhteisessä oGIIR-projektissa on luotu asiantuntijavideoita, joissa kerrotaan laajasti paikkatiedosta.

oGIIR-projektin ytimessä on avoin paikkatiedon infrastruktuuri. Tavoitteena on luoda käyttäjälähtöinen, avoimeen saatavuuteen perustuva rakenne, joka tukee koko Suomen tieteellistä yhteisöä paikkatietodatalla ja analyysipalveluilla. Avoimen infrastruktuurin on tarkoitus helpottaa datan ja osaamisen jakamista.

Projektin yhteydessä on tehty paikkatietoa käsitteleviä videoita, joita voidaan hyödyntää koulutuksessa sekä yleisessä viestinnässä paikkatietoalan osaamisesta ja mahdollisuuksista. Videoissa esiintyvät eri paikkatietoalan toimijat tutkijoista ja opettajista yrittäjiin ja virkamiehiin. Haastateltavina ovat olleet myös Varsinais-Suomen liitosta Lasse Nurmi ja Lounaistiedosta Sara Tamsaari.

Videoissa käsitellään useita eri paikkatietoalan teemoja. Keskeisimpiä suuria teemoja ovat paikkatieto-osaaminen, paikkatieto yhteiskunnassa ja paikkatiedon tulevaisuus. Videoiden avulla saa hyvän käsityksen paikkatiedon laajuudesta ja tarpeellisuudesta. Lounaistiedon ja Varsinais-Suomen liiton osalta erityisen kiinnostavia ovat teemat ”Avoin data paikkatiedossa” sekä ”Kartat ja paikkatiedon visualisointi viestinnässä”, sillä ne ovat keskeisessä osassa tekemässämme työssä.

Videoiden avulla voi saada hyvän peruskatsauksen tärkeisiin paikkatiedon aihepiireihin, tai vaikka uusia näkemyksiä paikkatiedon hyödyntämisestä. Kaikki videot ovat nähtävillä seuraavan linkin takana: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKeUq5xMwigEmMnnGTOabjJh1HHCyZ7W1