Merialuesuunnitelman tietomalli nyt Yhteentoimivuusalustalla

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Merialuesuunnitelman tietomalli nyt Yhteentoimivuusalustalla

Lounaistieto on yhteistyössä Kymenlaakson liiton kanssa ja ympäristöministeriön ohjauksella vienyt merialuesuunnitelman loogisen tason tietomallin ja siihen liittyvät koodistot ja käsitteet Digi- ja väestöviraston ylläpitämälle Yhteentoimivuusalustalle. Hankkeessa luotiin myös ehdotus merialuesuunnitelman tietomallin elinkaari- ja laatusäännöistä.

Loogisen tason tietomalli on kaavio, joka helpottaa ymmärtämään tietojärjestelmän kokonaisuutta. Yhteentoimivuusalusta tarjoaa loogisten tietomallien työstämiseen maksuttomat ja tehokkaat työkalut. Näillä työkaluilla on mahdollista kuvata ja määritellä tietojärjestelmän tietorakennetta ja graafisesti visualisoida, miten eri tietokomponentit linkittyvät toisiinsa. Tarkasti kuvatun loogisen tietomallin pohjalta on helpompaa rakentaa sovelluksia ja rajapintapalveluita. Merialuesuunnitelman tietomallin vieminen Yhteentoimivuusalustalle on ollut tärkeä askel siihen, että tietomallin tietosisältöä voidaan hyödyntää muissa tietomalleissa ja tietojärjestelmissä, esimerkiksi kaavatietomallissa. Valmiiden koodistojen ja tietomallien hyödyntäminen säästää resursseja ja parantaa tietojen virtausta ja yhteentoimivuutta eri toimijoiden välillä.

Merialuesuunnitelma ohjaa merellisten toimijoiden toimintaa. Merialuesuunnitelmalla sovitetaan yhteen eri toimialojen käyttötarpeita ja potentiaalia, kuten energian tuotantoa, meriliikennettä, kalastusta ja vesiviljelyä, matkailua, virkistyskäyttöä, ympäristön ja luonnon suojelua ja myös maanpuolustuksen tarpeita. Merialuesuunnitelma on täysin digitaalinen suunnitelma, joka koostuu kirjallisesta osuudesta suunnitteluratkaisuine ja -periaatteineen ja jota havainnollistetaan kartalla. Suunnitelman laativat ja hyväksyvät rannikon maakuntien liitot.

Merialuesuunnittelu on jatkuva prosessi ja merialuesuunnitelman tietomalliin voi tulla muutoksia. Samalla muutoksia tulee tehdä myös loogisen tason tietomalliin. Hankkeen päätyttyä tulisikin miettiä prosessia, miten tietomallia jatkossa ylläpidetään.

Lisätietoja:

Merialuesuunnittelun looginen tietomalli

Lisätietoja merialuesuunnittelusta

Suomen merialuesuunnitelma 2030

kuva tietomallikaaviosta