Maiju Kähärä

Lounaistieto.fi / Tekijät / Maiju Kähärä

Verkostokoordinaattori

-Lounaistiedon kehittäminen
-Alueellinen avoimen tiedon yhteistyö
-Digisaapas-hankkeen koordinointi

maiju.kahara@lounaistieto.fi
+358 40 528 7547