Maakuntakaavojen harmonisointi e-aineistoiksi etenee

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Maakuntakaavojen harmonisointi e-aineistoiksi etenee

Vuonna 2015 käyntiin pyörähtänyt maakuntakaavojen sisällöllisen ja ulkoisen harmonisoinnin sekä e-palveluiden hankekokonaisuus eli HAME-hanke on etenemässä kohti maakuntakaavojen yhtenäisempiä katselu- ja latauspalveluja. Päätoteuttajina hankkeessa ovat alusta asti olleet Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä Varsinais-Suomen liitto. HAME-hankkeessa tavoitellaan yhteistä tietokantaa, josta visuaalisesti yhtenäiset maakuntakaavat saisi vaivatta katselu- ja latauspalveluihin ja edelleen avoimesti käytettäviksi. Hankkeen perimmäinen tarkoitus on siis yhtenäistämällä parantaa maakuntakaava-aineistojen käytettävyyttä. Samalla vastataan haasteisiin, joita asettavat sekä kaavoituksen digitalisaatio että INSPIRE- eli paikkatietodirektiivi, jonka tarkoitus on yhdenmukaistaa eurooppalaisia paikkatietoaineistoja ja -palveluja. Uudistusten tuloksena tiedon hyödynnettävyys paranee aina yksittäisten käyttäjien näkökulmasta valtionhallintoon asti.

Merkittävä osa uudistusta on maakuntakaava-aineistojen rakenteellinen muutos, joka on toteutettu uuden kansallisen tietomallipohjan avulla. Sen tarkoitus on yhtenäistää maakuntakaavojen sisältämän tiedon rakennetta. Tämä näkyy esimerkiksi erityyppisten kaavakohteiden nimeämissääntöjen määrittelynä, mikä helpottaa vaikkapa erilaisten alueellisten elementtien tarkastelua eri maakuntien osalta.

Vuoden 2018 aikana on tarkoitus määritellä, minkälaisia tietotuotteita maakuntakaavoista julkaistaan kaavoitusprosessin aikana ja sen jälkeen erilaiset käyttäjät huomioiden. Tietotuotteiden suunnittelu vastaa osaltaan INSPIRE-direktiivin luomiin velvoitteisiin. Tähtäimessä on tuottaa myös julkaisuympäristö rajapintapalveluiden (WMS/WFS) julkaisemiselle, jotta eri maakunnissa tuotettua maakuntakaava-aineistoa voitaisiin julkaista ja hyödyntää keskitetysti yhdessä verkkopalvelussa. Ensimmäisenä mahdollistetaan ajantasamaakuntakaavojen saatavuus WMS-rajapintoina.

Rajapintapalveluja kehitetään myös visuaalisesta näkökulmasta, jotta sekä käyttäjäkokemus että yhtenäisen tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet paranevat. Työn alla onkin kansalliseen käyttöön soveltuvan katselu- ja latauspalveluissa käytettävän kuvaustekniikan luominen, jolla selkiytetään ja yhdenmukaistetaan tietotuotteiden käyttöä eri julkaisu- ja käyttöympäristöissä. Käytännössä tämä tarkoittaa kaavamerkintöjen yhtenäistä visuaalista linjaa. Uudistusten käyttöönottoa varten on jo luotu ArcGIS 10.5 -pohjainen HAME-työkalu. Tämä maakuntakaavoitustyökalu helpottaa yhteisten, harmonisoitujen merkintöjen käyttöä ja INSPIRE-vaatimuksiin vastaamista. Työkalu myös mahdollistaa vaivattomamman rajapintapalveluiden käyttöönoton.

HAME-hanketta toteutetaan maakuntauudistuksen kynnyksellä. Lopputuloksena siintävätkin selkeät ohjeistukset ja työkalut, joiden avulla uudet maakunnat pääsevät heti aloittaessaan tuottamaan laadukasta ja vaatimusten mukaista maakuntakaava-aineistoa. Lisätietoa HAME-hankkeesta löydät hankesivuilta ja maakuntauudistuksesta täältä!

Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Laura Lähteenmäki, Varsinais-Suomen liitto, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Teksti: Maiju Rekola

hame_vs_satakunta2

HAME-hankkeen yhtenä tavoitteena on harmonisoida maakuntakaavoissa käytettäviä merkintöjä ja näin ollen parantaa aineistojen yhteiskäyttöä. Kuvakaappaus nykytilanteesta, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntakaavojen rajalta Paikkatietoikkunasta.

hame_logo