Maakuntakaavat uuteen kaavatietomalliin

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Maakuntakaavat uuteen kaavatietomalliin

Suomessa tullaan siirtymään kaikkia kaavatasoja koskevan yhtenäisen kaavatietomallin käyttöön, joka on osa ympäristöministeriön rakennetun ympäristön digitalisaatiota edistävää Ryhti-hanketta. Tietomallin sujuvan käyttöönoton varmistamiseksi ympäristöministeriö myöntää valtionavustuksia kaavatietomallin kumppanitestaukseen, jossa testataan tietomallin toimivuutta ja pilotoidaan sen käyttöönottoa.

Lounaistieto toteuttaa yhdessä Uudenmaan ja Kymenlaakson liittojen kanssa kaikkien maakuntien liittojen yhteisen kumppanitestaushankkeen. Lounaistiedon koordinoimana maakuntakaavoja on tähän asti laadittu yhtenäisen HAME-tietomallin mukaisesti, jonka käyttö onkin useimmissa maakuntien liitoissa vakiintunutta. HAME-tietomallin kehittämistyö on tiivistänyt huomattavasti liittojen välistä yhteistyötä maankäytön suunnittelun digitalisaation edistämisessä. Tältä pohjalta on helppo jatkaa uuden kaavatietomallin testausta ja käyttöönottoa.

Maakuntakaavan kumppanitestaus -hanke käynnistyy lokakuussa 2023 ja päättyy keväällä 2025. Ensimmäiseksi hankkeessa toteutetaan kaavatietomallin mukaisen tietokantaratkaisun suunnittelu ja toteutus Lounaistiedon palvelinympäristöön. Kun tietokantatoteutus on valmis, ryhdytään siihen siirtämään testattavia maakuntakaava-aineistoja sekä rakentamaan rajapintayhteyksiä kansalliseen Ryhti-tietojärjestelmään. Hankkeen toteutuksessa on maakuntien liittojen lisäksi mukana myös Gispo Oy ja Esri Finland Oy, joilta hankitaan hankkeen teknisiä toteutuksia ja niihin liittyvää konsultaatiota.