Maakuntakaavat.fi-sivusto kokoaa yhtenäiset maakuntakaavatiedot

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Maakuntakaavat.fi-sivusto kokoaa yhtenäiset maakuntakaavatiedot

Vuosi 2019 lähenee loppuaan, ja myös Paikkatietoalustan Maakunta-osahanke sekä Maakuntakaavoituksen tietosisällöt -hanke tulevat pian päätökseen.

Maakunta-osahankkeessa saatiin paljon käytännönläheisiä tuloksia. Siinä muun muassa onnistuneesti luotiin Laatuvahti-palvelu, jonka avulla maakuntien liittojen on mahdollista varmistaa yhtenäisen tietomallin mukaisten maakuntakaavojen (HAME) parempi laatu, sekä toteutettiin maakuntakaavoista valtakunnalliset koosterajapinnat teemoilla suojelu, virkistys ja tuulivoima. Teemat valikoituivat metsäsektorin, tuulivoimayhdistyksen ja maakuntien liittojen tarpeista.

Maakuntakaavoituksen tietosisällön koordinointi -hankkeen tavoitteena oli tukea maakuntien liittoja HAME-tietomalliin siirtymisessä sekä hyödyntää Laatuvahti-palvelua. Yhteensä kaksitoista liittoa kahdeksastatoista onkin jo saanut aineistojaan yhtenäisen HAME-tietomallin mukaisiksi, ja loputkin liitot pyrkivät saattamaan maakuntakaavansa tietomalliin vuoden 2020 aikana.

Hankkeiden tuloksiin on mahdollista tutustua Lounaistiedon ylläpitämällä maakuntakaavat.fi-sivustolla, ja Laatuvahtia pääsee edelleenkin käyttämään Maanmittauslaitoksen ylläpitämiltä sivuilta. Maakuntakaavat.fi-sivulla on myös monia muita hyödyllisiä aineistoja; sivustolta löytyy paitsi maakuntien liittojen maakuntakaava-aineistoja, niin myös mm. päivitetyt ohjeet HAME-työkalun käyttöön sekä HAME-visualisointisäännöt ja kuvaustekniikka.