Maakunnan tila: väestö kasvaa ukrainalaisten siivittämänä

Lounaistieto.fi / Ajankohtaista / Maakunnan tila: väestö kasvaa ukrainalaisten siivittämänä

Varsinais-Suomen asukasluku on kasvanut viime aikoina poikkeuksellisen voimakkaasti. Maakunnan väestö kasvoi huhtikuussa noin 5 500 henkilöllä vuodentakaiseen verrattuna, mikä on yli tuplasti viimevuosien keskimääräistä kasvuvauhtia enemmän.

Nopean väestönkasvun taustalla on hyvin nopeasti lisääntynyt maahanmuutto. Varsinais-Suomen ulkomailta saama muuttovoitto ylitti vuoden alussa vuositasolla jo 6 000 henkilön rajan. Valtaosa maahanmuutosta suuntautuu Turun seudulle, mutta maahanmuuton kasvu on ollut vahvaa myös muualla maakunnassa.

Merkittävin syy maahanmuuton nopeaan kasvuun on ukrainalaisten nopeasti kasvanut muuttomäärä. Vuonna 2023 Ukrainasta Varsinais-Suomeen tullut muuttovoitto oli 2 753 henkilöä, mikä on aivan omaa luokkaansa muihin maihin verrattuna. Vertailun vuoksi vuonna 2022 ukrainalaisten nettomuutto Varsinais-Suomeen oli 371.

Varsinais-Suomeen saama muuttovoitto ulkomailta lähti kasvuun kuitenkin jo ennen ukrainalaisten pakolaisten saapumista. Esimerkiksi Aasian maista tuleva muuttovoitto on kolminkertaistunut 2020-luvun alussa. Itäisen Euroopan maiden lisäksi eniten muuttovoittoa Varsinais-Suomeen tuleekin Etelä-Aasian maista: Sri Lankasta, Intiasta ja Bangladeshista.

– Nykyisellä kasvuvauhdilla Varsinais-Suomen asukasluku ylittäisi puolen miljoonan rajan jo vuonna 2027 ilman ukrainalaisiakin, muistuttaa Varsinais-Suomen liiton tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen.

Kotimaan kysyntä kannattelee matkailualaa

Varsinais-Suomen matkailuala on toipunut nopeasti koronapandemian pohjakosketuksesta. Rajoitusten päätyttyä sekä alan liikevaihdon että yöpymisten kokonaismäärä palasi nopeasti entiselle tasolle ja on vakiintunut jonkin verran aiempaa korkeammaksi.

Matkailualan kehitystä kannattelee voimakkaasti kotimaiset matkailijat, joiden määrä oli vuonna 2023 noin 200 000 enemmän kuin ennen pandemiaa. Sen sijaan kansainvälinen matkailu on elpynyt hitaammin. Kansainvälisten yöpymisten määrä on kasvanut hiljalleen, mutta se ei ole saavuttanut pandemiaa edeltänyttä tasoa.

Kansainvälisen matkailun alavire näkyy myös Varsinais-Suomen yhteyksissä maailmalle. Turun lentoaseman matkustajamäärät ovat elpyneet hitaasti, eikä suorissa kansainvälisissä lennoissa ole päästy vuoden 2019 tasolle. Myöskään Varsinais-Suomen matkustajasatamien liikenne ei ole palannut entiselle tasolleen, vaikka Naantalin sataman matkustajamäärä onkin kasvussa Finnlinesin uusien laivojen ansiosta.

Tutustu Maakunnan tila -katsaukseen kokonaisuudessaan
Avaa pdf-tiedosto